Spis treści

Aktualizowane funkcjonalności enova365 Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace - by sprostać nowym przepisom w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kolejne zmiany w przepisach, które weszły w życie w czerwcu i lipcu 2022 r. to oczywiście ogromne wyzwanie dla programów księgowych i kadrowych. Producent oprogramowania enova365 dba o jak najszybsze dopasowanie funkcjonalności systemu zgodnie z potrzebami użytkowników. Przedstawiciele Soneta aktywnie uczestniczą w spotkaniach z Ministerstwem Finansów w kwestii zmian w przepisach prawa.

20 czerwca została opublikowana wersja enova 365 uwzględniająca nowe funkcjonalności w modułach kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych, a kolejna już 30 czerwca - w związku ze zmianami w PPK.

Przewodnik po Polskim Ładzie enova365

Obszar Księgowość oraz Kadry i płace

Zmiany w przepisach dotyczące składek zdrowotnych, rozliczeń podatkowych, ulg, znalazły swoje odzwierciedlenie w aktualizacji oprogramowania enova365 w postaci m.in. zaktualizowanych wskaźników, wydruków, formularzy, nowych wartości kwoty wolnej od podatku, zasiłków, podstaw składki zdrowotnej, nowych progów podatkowych, jak też wyłączenia ulgi dla klasy średniej od 1 lipca oraz zmian w funkcjonalnościach związanych z kosztami autorskimi. Szczegółowe opisy zmian dostępne są w opisach wersji systemu enova365:

PPK z enova365

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe - podległy następującym modyfikacjom: 

  • nowy pracownik może zostać zapisany do PPK już po 14 dniach zatrudnienia
  • został uregulowany tryb zwrotu nienależnych wpłat do PPK 
  • ujednolicono terminy dokonywania wpłat do PPK i obowiązywania deklaracji składanych przez uczestników PPK 
  • gdy pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego NIP lub REGON - otrzymuje status podmiotu zatrudniającego jako płatnik składek na ubezpieczenia społeczne
  • Państwowa Inspekcja Pracy otrzymała uprawnienie do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK. 

Webinaria od producenta enova 365

W celu wsparcia przedsiębiorców oraz ich księgowych i kadrowych w dojściu do ładu, poza aktualizowanym na bieżąco Przewodnikiem po zmianach od enova365 (Kompas na Zmiany), odbyło się kilka darmowych webinariów, z których mógł skorzystać każdy. Po każdym takim zdalnym warsztacie, uczestnicy otrzymali zestaw materiałów: nagranie, prezentacje, odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania.

Webinar "Jak obliczyć wynagrodzenie po 1 lipca"

Webinar "Polski Ład i kolejne zmiany w przepisach - co CIę jeszcze czeka?"

Webinar “Polski Ład i nie tylko – co zmiany w przepisach na rok 2022 znaczą dla Ciebie”

“Krajowy System e-Faktur bez tajemnic”

Chcesz zyskać z enova365? Dowiedz się więcej od naszego Konsultanta

Zadzwoń lub napisz:

https://xle.pl/kontakt/
logo pikto XLE

Obrazek wyróżniający artykułu autorstwa: https://unsplash.com/@jamie452