Spis treści

enova365 Księgowość - dla jakich przedsiębiorstw?

Program finansowo-księgowy enova365 można elastycznie dopasować do różnego rodzaju przedsiębiorstw - sprawdza się w przypadku firm rozliczających się ryczałtem, księgą podatkową oraz prowadzących pełną księgowość.  Przedsiębiorca szukający automatyzacji procesów księgowania, poprawy przepływu dokumentów w firmie oraz kontroli nad finansami i rozliczeniami z kontrahentami, znajdzie tu odpowiednie funkcjonalności usprawniające pracę działu księgowości, ale też monitoring i kontrolowanie rozrachunków i danych w obiegu w tym zakresie. Zautomatyzowanie procesów finansowo-księgowych w systemie enova 365 oszczędza czas, poprawia organizację i zarządzanie procesami księgowymi. 

ikonka enova finanse i księgowość

Jakie moduły enova 365 w obszarze Finanse i Księgowość dla małych przedsiębiorstw, a jakie dla dużych

Każdy z wymienionych obok modułów usprawnia pracę niezależnie od wielkości firmy. Jednakże małe przedsiębiorstwa (z niewielką liczbą kontrahentów, dokumentów) nie potrzebują rozszerzonych funkcjonalności, czyli niektóre moduły są dla nich zbędne, tak jak i koszt związany z ich zakupem i wdrożeniem. Księga podatkowa lub Księga handlowa z Księgą inwentarzową to niezbędne minimum, by prowadzić księgowość w enova365. 

korzyści enova księgowość infografika
  • Księga podatkowa - moduł do prowadzenia działań w zakresie ewidencjonowania, księgowania oraz generowania dokumentów podatkowych – doskonałe rozwiązanie dla małych firm; dostępna w wersji srebrnej (przeczytaj o wersjach kolorystycznych) 

  • Księga handlowa - moduł o funkcjonalnościach rozszerzonych w stosunku do Księgi podatkowej, jest program księgowy enova365, który może posłużyć również do kompleksowej kontroli finansów firmy z księgowością prowadzoną na podstawie dziennika księgowego kont głównych i pomocniczych; dla średnich i dużych - wraz z Księgą inwentarzową; dostępna w wersji złotej i platynowej. 

  • Księga inwentarzowa - moduł do ewidencjonowania majątku firmy oraz generowania raportów i analiz na podstawie wprowadzonych środków trwałych. 

  • Windykacja - moduł zapewniający automatyzacji działań prowadzonych w ramach windykacji wewnętrznej (w oparciu o własne procedury) wobec jednego lub grupy kontrahentów - pozwala na zapanowanie nad zaległościami w opłatach Klientów i Kontrahentów. Za pośrednictwem systemu można generować i wysyłać między innymi: wiadomości SMS lub e-mail, wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe; licencja do zakupu w parze z modułem np. Księga Handlowa. 

  • Webservices i Ewidencja Środków Pieniężnych - moduły umożliwiające przeglądanie danych z rachunku bankowego z poziomu systemu (bez logowania na stronie internetowej banku); eksport danych do bankowości elektronicznej odbywa się na podstawie listy przelewów przez program enova365; wszystkie operacje powstałe na rachunku bankowym są importowane do raportu w module EŚP. 

  • Workflow i DMS: narzędzia umożliwiające archiwizację, przeszukiwanie, porządkowanie i udostępnianie dokumentów i danych. W księgowości umożliwia kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją i realizacją ustalonych procesów w zakresie przetwarzania dokumentów. 

  • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego: to platforma w systemie enova 365, która usprawnia komunikację Biur Rachunkowych z Klientami. Dzięki Pulpitowi księgowi z biura rachunkowego mogą sprawnie w systemie udostępnić najważniejsze dane księgowe Klientowi. 

  • BI: Business Intelligence: moduł umożliwiający stworzenie zestawu analiz dla danego przedsiębiorstwa czy działu przedsiębiorstwa, dzięki czemu można na bieżąco monitorować i raportować wybrane przez zarząd elementy analityczne biznesu – poprzez generowanie wybranych wskaźników, wykresów, raportów. W obszarze księgowości i finansów moduł BI umożliwia analizę przychodów i kosztów z opcją dostępu wielu użytkowników w różnych miejscach systemu. System pozwala na rozbudowę standardowych lub zdefiniowanie nowych wskaźników, wykresów i raportów. 

  • Podgląd - do wglądu bez możliwości edycji - np. do sprawdzania zestawień, sprawozdań; nie jest samodzielnym modułem, tj. licencja do zakupu wraz z np. Księgą handlową, ale też jest ujęty w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego. 

Proces obiegu dokumentów i danych księgowych i finansowych w kilku krokach

System ERP enova365 to kompleksowe rozwiązanie usprawniające przepływ informacji i obsługę finansową całego przedsiębiorstwa, a nie jedynie program w komputerze księgowych. Jak może wyglądać proces obiegu dokumentu sprzedażowego z enova365 w Twoim przedsiębiorstwie:

 • asystentka działu handlowego /sekretariat skanuje dokument zakupu i przesyła do biura rachunkowego lub działu księgowości (za pośrednictwem Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego lub na wskazany adres email) 
 • księgowa dostaje powiadomienie o nowych dokumentach z Pulpitu Klienta BR, a dokumenty dzięki funkcjonalności OCR są automatycznie zaczytywane ze skanu do systemu i ewidencjonowane  
 • księgowa przeprowadza proces księgowania i zamyka miesiąc, tworzy deklaracje i jednym kliknięciem realizuje przeksięgowania  
 • dyrektor, kierownik, prezes ma wszystkie dane pod ręką i sprawdza bieżące wyniki finansowe oraz przegląda zestawienia księgowe przygotowane przez księgową
monitor z modułem enova księgowość

Korzyści enova365 Finanse i Księgowość

 • ułatwia ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów - ewidencja VAT w enova365 pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową, uwzględnia również szczególne przypadki rozliczania VAT; 
 •  ułatwia przeprowadzanie rozliczeń oraz sporządzanie sprawozdań finansowych;  
 • umożliwia generowanie oraz wysyłanie do systemu podatkowego dokumentów takich jak: e-Deklaracje VAT-7, VAT-UE, VAT-27 oraz CIT-8, zapewniając jednocześnie dostęp do automatycznej lub ręcznej korekty dokumentów podatkowych; 
 • umożliwia utworzenie wszystkich rodzajów plików JPK wraz z ich weryfikacją, a gotowe dokumenty można przesłać bezpośrednio z systemu enova 365 do bramki Ministerstwa Finansów; 
 • pomaga zachować spójność między rozrachunkami i księgowaniami na kontach - dzięki wbudowanym w programie mechanizmom; 
 • zapewnia nieograniczone miejsce do przechowywania danych, a dodatkowo można skorzystać z funkcji umożliwiających przeszukiwanie, porządkowanie i udostępnianie informacji – przy wykorzystaniu DMS i Workflow; 
 • dostęp do informacji w czasie rzeczywistym – do tych, które sami wprowadzamy i do tych, które wprowadzają inni; 
 • ułatwia zarządzanie budżetem inwestycji i nadzór nad kontrolą kosztów; 
 • pomaga w oszacowaniu rocznego budżetu firmy, umożliwia ocenę rentowności produktu, regionu, kategorii; 
 • dopasowanie oprogramowania księgowego oraz narzędzi widocznych w panelu administratora do własnych preferencji przedsiębiorcy; enova365 umożliwia rozbudowanie planu kont, struktury ewidencyjnej oraz domyślnych ustawień w dowolny sposób;  
 • zautomatyzowanie cyklicznych czynności księgowych; 
 • zawsze dostarczone na czas aktualizacje funkcjonalności dostosowane do obowiązujących przepisów. 

Zmiany w przepisach a system informatyczny ERP

 Zmiany prawne w 2023 r. objęte systemem ERP enova365 w obszarze księgowości: 

 1. Grupa VAT – od 1.01.2023 podmioty powiązane (organizacyjnie, ekonomicznie, finansowo) mogą rozliczać VAT wspólnie jako 1 podatnik (składają 1 deklarację JPK_V7 i 1 Informacja VAT_UE) w ramach tzw. Grupy VAT; ponadto od 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków Grupy VAT i nowa struktura logiczna JPK_GV; czytaj więcej na temat rozwiązania enova365 dla rozliczeń Grupy VAT;
 2. estoński CIT – to preferencyjne opodatkowanie spółek w postaci ryczałtu od dochodu wprowadzone w 2021 r., a 1 stycznia 2023 r. rozszerzono katalog podmiotów, które mogą skorzystać z tej formy opodatkowania i wprowadzono ułatwienia dostępu do tego systemu; obowiązują 2 warunki do przystąpienia do estońskiego CIT dla spółki: właścicielami muszą być osoby fizyczne oraz spółka musi zatrudniać minimum 3 osoby (docelowe zatrudnienie - dojście do takiego zatrudnienia może trwać 4 lata i mogą być inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę); enova365 uwzględniła m.in. nowe wzorce formularza CIT-8E (składany do koca trzeciego miesiąca roku podatkowego);  czytaj więcej o estońskim CIT;   
 3. podatek od osób prawnych – nastąpiły zmiany w przepisach wprowadzonych Polskim Ładem w 2022 r., m.in: minimalny podatek dochodowy od osób prawnych został zawieszony do końca 2023; przepisy o ukrytej dywidendzie zostały uchylone; przepisy dot. ulgi na złe długi zostały uproszczone - podatnik nie będzie musiał wykazywać w zeznaniu rocznym poszczególnych zobowiązań i wierzytelności za dochody od 2023 r. (rezygnacja z załącznika CIT-8); w enova365 uwzględniono m.in. nowe wzorce CIT (nowe ulgi podatkowe, CIT ST dot. filii); 
 4. Slim VAT 3 – trzecia część pakietu Slim VAT obowiązująca od 1 lipca 2023 r. wprowadziła m.in. podniesienie limitu uprawniającego do statusu małego podatnika do 2 mln euro, szybszego zwrotu VAT dla podatnika bezgotówkowego, regulacje dotyczące przeliczania na walutę polską faktur korygujących wystawionych w walutach obcych, zasady WIS, odliczenia VAT z tytułu WNT bez faktury; czytaj więcej o Slim VAT;   
 5. termin składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony do końca kwietnia każdego roku; ponadto część podmiotów została wyłączona z obowiązku sprawozdawczego (spełniających warunki: wartość przychodu za dany rok do 50 mln euro, znajdujący się w zestawieniu ministra finansów); 
 6. kasy zapomogowo-pożyczkowe KZP (wcześniej kasy pracownicze) - od kwietnia 2023 zgodnie z nowymi przepisami Kasy (KZP) zyskały niezależność od zakładów pracy, przy których zostały utworzone - mają swój regon, posługują się odrębną pieczęcią, uzyskały zdolność prawną i sądową, mają obowiązek sprawozdawczy, prowadzenia księgowości; 
 7. zmiany stawek delegacji - od 1 kwietnia 2023 r. obowiązują zwiększone stawki diet krajowych z tytułu podróży służbowych; 
 8. nowe stawki za km przebiegu pojazdów służbowych - obowiązują od 17 stycznia 2023 r. 

Mamy przekonanie, że sztuczna inteligencja AI nie ogarnie “Polskiego Ładu”, ale oprogramowanie enova365 jest tu dużym wsparciem i zapewnia funkcjonalności, które są na bieżąco aktualizowane, a wręcz wyprzedzają zmiany w polskich przepisach podatkowych i innych regulacjach wpływających na rozliczenia i obowiązujące raportowanie.

Poniższy materiał stanowi przykład “ogarnięcia” zmian w przepisach na rok 2023 przez producenta enova365 w obszarze finanse i księgowość. Kinga Świetlicka - ekspert enova365 w zakresie Finanse i Księgowość - wskazuje na zmiany prawne, które zostały uwzględnione w systemie w marcu 2023 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=Plvgj_rVNIQ

Zmiany w przepisach są odpowiednio ujęte w systemie enova365. Informacje o nowych wersjach oprogramowania publikujemy tutaj:

Chcesz być na bieżąco w polskich przepisach prawa i regulacjach wpływających na rozliczenia księgowe? Czytaj „Kompas na zmiany 2023”.

pieczątka enova365 zgodna z przepisami
logo neofin księgowość informatycznie transparent

Biuro Rachunkowe Neofin świadczy obsługę księgowości dla spółek w całej Polsce. Sprawdź, jeśli jesteś zainteresowany outsourcingiem z wykorzystaniem systemu enova 365.

Spytaj o moduły księgowości od enova365

Zadzwoń lub napisz:

https://xle.pl/kontakt/
monitor logo XLE systemy informatyczne

Obrazek wyróżniający artykułu autorstwa Freepik