Przejdź do treści

Cennik Usług serwisu i wdrożeń ERP enova365

Sprawdź poniżej cennik naszych usług wdrożeniowych i serwisowych – to nie wiedza tajemna.

Po wdrożeniu oprogramowania enova365 służymy wsparciem naszego HelpDesk – zespołu ekspertów, którzy zajmują się serwisem i rozwojem ERP u Klientów XLE.

enova365 obrazek do cennika XLE

Usługi wykonujemy dla Klientów posiadających umowy serwisowe lub wykupiony pakiet godzin prepaid.

Cena netto za 1 osobo-roboczo-godzinę (1h) od 1.10.2023 r.

285 PLN

Pakiet godzin prepaid
dla usług w zakresie enova 365

od 220 PLN/h

Ceny pakietów godzin

Pakiety godzin są opłacane z góry – prepaid. Wykorzystanie nabytych jednostek jest możliwe przez 1 rok. Kup pakiet korzystając z przycisku obok.

Cennik od 1.10.2023 r.:

PakietCena za 1h (PLN)Cena pakietu (PLN)
5 h285 1425
od 10 h265 od 2650
od 100 h240 od 24000
od 300 h220 od 66000

Generator / Kalkulator
umów serwisowych

od 210 PLN/h

Koszt umowy abonamentowej

Umowa abonamentowa obejmuje co najmniej 2 godziny usług serwisowych miesięcznie. Płatność następuje z góry. Wygeneruj umowę wybierając ilość godzin w ramach umowy na obsługę serwisową enova365 oraz czas reakcji na zlecenie.

Cennik obowiązuje od 07.11.2022 r.

Liczba h w UmowieCena abonamentu (PLN)Kolejne godziny
(nadwykonania, PLN)
2 600 260
5 1200 240
10 2200 220
20 4200 210
>20 Liczba h w Umowie x 210210

Opcje czasu reakcji na zlecenie – poza regulaminowym:

Ekspresjednorazowa opłata za ominięcie kolejki – pilne zlecenia, w tym realizowane poza regulaminowymi Godzinami Pracy200 PLN
N3BDdopłata do umowy serwisowej gwarantująca podjęcie zlecenia w ciągu 3 dni roboczych; dodatkowo – niewykorzystane godziny przechodzą na kolejny miesiąc50 PLN/do 1h/m-c
Dyżurdopłata do umowy serwisowej – rozszerzenie regulaminowego czasu pracy – patrz regulamin1200 PLN/mc

Ceny w cenniku nie zawierają 23% podatku VAT.

Obniżenie wartości umowy podczas jej obowiązywania – 500 PLN

Regulamin i Cennik – dokumenty do pobrania

Zasady obsługi serwisowej

Obsługa serwisowa – jak realizujemy obsługę zleceń serwisowych dotyczących oprogramowania enova365

Jakie oferujemy warianty płatności za serwis enova 365?  

OPCJA NR 1   UMOWA SERWISOWA / ABONAMENTOWA

 • umowa serwisowa zawierana jest na 1 rok, a po roku automatycznie przekształca się w Umowę na czas nieokreślony;  
 • minimalna liczba godzin w ramach umowy to 2h/miesiąc;  
 • rozliczanie wykorzystanego czasu następuje w jednostkach co 15 minut, tzn. 1 jednostka to 15 minut;  
 • umowę należy samodzielnie wygenerować za pomocą naszego narzędzia:  https://uip.xle.pl/Service/Specification   
 • przekazywanie zleceń serwisowych następuje poprzez email na:serwis@xle.pl lub przez Strefę Klienta (B2B): www.strefa.xle.pl/login 
 • sprawdzanie statusu prac serwisowych przez Klientów odbywa się za pomocą Strefy Klienta (B2B): www.strefa.xle.pl/login  

OPCJA NR 2   PAKIET GODZIN   

 • pakiet jest ważny 1 rok licząc od daty zakupu;  
 • rozliczanie wykorzystanego czasu następuje w jednostkach co 30 minut; 
 • minimalna liczba godzin w pakiecie = 5;  
 • pakiet godzin należy wykupić za pośrednictwem strony:  https://uip.xle.pl/Package/Specification  
 • przekazywanie zleceń serwisowych następuje poprzez email na:serwis@xle.pl lub przez Strefę  Klienta (B2B): www.strefa.xle.pl/login 
 • sprawdzanie statusu prac serwisowych przez Klientów odbywa się za pomocą Strefy Klienta (B2B): www.strefa.xle.pl/login 

OPCJE DODATKOWO PŁATNE:  

 • N3BD – gwarantowany czas reakcji – podjęcie zlecenia w ciągu 3 dni roboczych, niewykorzystane jednostki przechodzą na następny miesiąc – dotyczy tylko umów abonamentowych;  
 • DYŻUR – dyżur pracownika XLE przyjmującego zlecenia w godzinach 6:00 – 8:00 i 17:00 – 20:00 w  tygodniu roboczym oraz 7:00 – 18:00 w soboty – dotyczy tylko umów abonamentowych;  
 • EKSPRES – opcja przyśpieszająca podjęcie zlecenia – w czasie do 4 h od złożenia zlecenia, w tym poza regulaminowymi Godzinami Pracy.   

Na co szczególnie należy zwrócić uwagę podczas zgłaszania zleceń serwisowych?  

Jak skutecznie zlecać prace serwisowe enova365:

 • Klient powinien opisać zlecenie jak najdokładniej i zachęcamy do dodawania w załączniku lub  treści maila  zrzutów ekranu,  aby szybciej i sprawniej zdiagnozować występujący problem i usunąć go.  Dzięki temu Klient otrzyma w efekcie dokładną informację o tym, co zostało zlecone – opis każdorazowo rejestrowany jest w wykazie zleceń; 
 • należy pamiętać, że zgłoszenie wyceny zlecenia też jest zleceniem! – czyli będzie rozliczane zgodnie z poświęconym na wycenę czasem;
 • zlecenia należy wysyłać na serwis@xle.pllub wprowadzać przez Strefę Klienta;  
 • w przypadku pilnych zleceń – Ekspres – należy oznaczyć w zleceniu tę dodatkowo płatną opcję;
 • każde zlecenie serwisowe (opis zlecenia napisany przez Klienta, liczbę wykorzystanych jednostek, liczbę  jednostek, które pozostały, wykaz wszystkich zleceń) XLE udostępnia w Strefie Klienta.  

Jak uzyskać dostęp do Strefy Klienta i czemu ona służy?  

Co w przypadku większych prac serwisowych enova365?  

“Większe prace serwisowe” to prace szacowane na więcej niż 5h, które należy ustalać poza umową/pakietem.  

 • wstępna szacunkowa wycena jest bezpłatna, ale zawiera margines błędu;
 • dokładna wycena takich prac następuje po zgłoszeniu serwisowym przez Klienta, czyli Klient zleca XLE  wycenę większych prac serwisowych, następnie akceptuje przedstawioną wycenę do realizacji.
   

Jak zgłaszać reklamacje dotyczące serwisu?  

Reklamacje również przyjmowane są jako zgłoszenie serwisowe.  Przechodzą w standardowy tryb zleceń, tj. rejestracja i realizacja zlecenia.  W tym przypadku należy dodać informację – które zlecenie podlega reklamacji.   

W przypadku uznania reklamacji na poczet Klienta, opłata nie zostanie pobrana.  

Zawsze, w razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości i wszystkiego, co Państwa nurtuje w obszarze  
obsługi serwisowej, prosimy kontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta drogą elektroniczną  
biuro@xle.pl lub dzwoniąc pod numer 58 746 35 00.  

Napisz do nas