Spis treści

Zmiany w Kodeksie Pracy w kontekście pracy zdalnej

Regulacja pracy zdalnej poprzez Kodeks Pracy ma na celu ustrukturyzowanie pracy zdalnej w przedsiębiorstwach jako element funkcjonowania firmy, wspierając rozwój elastycznej organizacji pracy – przynajmniej w przedsiębiorstwach, które mają możliwość zatrudniania pracowników w formie zdalnej lub hybrydowej. Przepisy, które zostały wprowadzone wcześniej w ramach pandemicznej tarczy antykryzysowej okazały się niewystarczające, za mało szczegółowe i nie do końca przejrzyste. W zakresie pracy zdalnej znowelizowany kodeks wprowadził szereg obowiązków ewidencyjnych oraz wymagań dla pracodawców i pracowników, którzy chcą pracować zdalnie.

dostęp do danych enova365 na bieżąco grafika
infografika dotycząca modułu kadry płace hr enova365

Jakie rozwiązania w systemie ERP enova365 do nowych przepisów

Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej ma swoje odzwierciedlenie w poszczególnych nowych lub zmodyfikowanych funkcjonalnościach programu enova365, podobnie jak i inne zmiany w przepisach. Dzięki oprogramowaniu kadrowe i osoby zarządzające firmą mają pewność, że rozliczenia oraz generowane dokumenty są zgodne z wymaganiami prawa. 

Jakie nowe wymagania wprowadził Kodeks Pracy w zakresie pracy zdalnej – od 7 kwietnia 2023 roku:

  • obowiązek przedstawienia zasad pracy zdalnej przez pracodawcę - w regulaminie lub umowie o pracę lub porozumieniu dotyczącym pracy zdalnej, gdzie pracodawca określa m.in. jakie warunki powinny być spełnione przy pracy zdalnej, 
  • obowiązek rozliczania z pracownikiem kosztów pracy zdalnej - ryczałt za media; w ERP enova365 Kadry Płace funkcjonują automatyczne dodatki do rozliczania ekwiwalentów i ryczałtów za takie koszty pracy zdalnej 
  • opcję pracy zdalnej na wniosek pracownika – przy czym taki wniosek może zostać przez pracodawcę odrzucony, zgodnie z zasadami określonymi przez pracodawcę - oprogramowanie enova365 umożliwia zdalne składanie wniosku przez Pulpit Pracownika, 
  • konieczność złożenia oświadczenia pracownika, że ma odpowiednie warunki lokalowe do pracy zdalnej – w miejscu lub miejscach, które przedstawia pracodawcy jako lokalizacja pracy zdalnej – system enova 365 umożliwia składanie wniosków o zmianę lokalizacji w Pulpicie Pracownika,  
  • opcję pracy zdalnej na polecenie pracodawcy – w szczególnych sytuacjach pracodawca ma możliwość skierowania pracowników na pracę zdalną (w sytuacji obowiązywania stanu nadzwyczajnego np. epidemii oraz w sytuacji, gdy czasowo pracodawca nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków na skutek siły wyższej), 
  • opcję pracy zdalnej okazjonalnej (do 24 dni w roku) na wniosek pracownika – tu też jak w przypadku innych wniosków jest opcja składania wniosku via Pulpit Pracownika i podobnie - pracodawca może taki wniosek odrzucić, 
  • obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy przez pracodawcę - enova365 jest rozwiązanie eRCP (w module Praca Hybrydowa, o czym napiszemy szerzej w odrębnym artykule), które usprawnia taki zdalny rejestr - wejść i wyjść z pracy; jest to moduł zintegrowany z enova365 Kadry Płace i HR. 

Przeczytaj informacje o module enova365 Kadry Płace, który wraz z Pulpitem Pracownika stanowi mocne wsparcie działu kadrowego w każdej firmie, a szczególnie w przypadku konieczności obiegu dokumentów z wielu lokalizacji, jak ma to miejsce przy pracy zdalnej, hybrydowej, ale też przy rozproszonych oddziałach przedsiębiorstwa. 

Poza pracą zdalną enova365 Kadry Płace uwzględnia w swoich rozwiązaniach także inne nowe rozporządzenia, w tym z ostatnich takie jak: 

  • dotyczące zmiany wniosków związanych z rodzicielstwem 
  • dotyczące umowy o pracę: informacja o warunkach zatrudnienia, umowa o pracę na okres próbny,  
  • nowy wzór świadectwa pracy. 

Informacje o wersjach enova 365, w tym o najnowszej uwzględniającej ww. zmiany, znajdziesz tu:

moduł kadry płace enova na urządzeniach mobilnych
logo kadry płace Neofin

Biuro Rachunkowe Neofin świadczy obsługę kadrowo-płacową dla spółek w całej Polsce. Sprawdź, jeśli jesteś zainteresowany outsourcingiem z wykorzystaniem systemu enova 365.

Spytaj o moduł Kadry Płace i Pulpity Pracownika od enova365

Zadzwoń lub napisz:

https://xle.pl/kontakt/
monitor logo XLE systemy informatyczne

Obrazek wyróżniający artykułu: Obraz 政徳 吉田 z Pixabay