Spis treści

Co oznaczają kolory licencji enova 365: srebro, złoto, platyna?

Kolory dla modułów ERP enova 365 służą rozróżnieniu licencji ze względu na różnice funkcjonalne. Użytkownik enova365 w zależności od potrzeb może skorzystać z jednego z 3 poziomów licencji na moduł. Taki podział ma służyć lepszemu dopasowaniu oprogramowania ERP enova365 do potrzeb danego przedsiębiorstwa - w zależności od możliwości finansowych i zakresu obszarów biznesowych objętych systemem. Sprawia to, że system jest bardziej elastyczny. Która wersja jest odpowiednia dla Twojego przedsiębiorstwa? 

 • Wersja srebrna: dla mikro i małych firm, które ograniczają zakres oprogramowania do obsługi księgowości w postaci funkcjonalności Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Ryczałtowej. 
 • Wersja złota: dla bardziej zaawansowanych przedsiębiorców - średnich i dużych firm, które prowadzą księgowość w oparciu o plan kont – z funkcjonalnością Księga Handlowa, a w przypadku obszaru handlowego i kadrowo-płacowego wymagają funkcjonalności z możliwością definiowania nowych cech, rozszerzenia funkcjonalności systemu. 
 • Wersja platynowa: dla najbardziej zaawansowanych przedsiębiorców - w korporacjach i firmach wieloodziałowych, gdzie wymagana jest praca na dużych zbiorach danych - tutaj system ma pełną funkcjonalność, elastyczność, możliwość dowolnej rozbudowy, integracji z zewnętrznymi programami oraz … darmowe moduły dodatkowe i tabele. Narzędziem do zarządzania obiektami systemu enova 365 jest API - biblioteka klas. 
wyróżniki wersja srebrna enova365
wyróżniki wersja złota enova365
wyróżniki wersja platynowa enova365

Wariant funkcjonalny systemu enova365

SREBROZŁOTOPLATYNA
MODUŁY DODATKOWE - nie wszystkie dostępne 
- płatne 
- wszystkie dostępne 
- płatne  
- wszystkie dostępne 
- bezpłatne (poza WMS Konektor) 
TABELE DODATKOWE - niedostępne - dostępne (maks. 1) 
- płatne 
- dostępne bez ograniczeń 
- bezpłatne 
PULPITY - niedostępne - dostępne 
- płatne 
- dostępne 
- płatne 

Moduły dodatkowe: Poszerzają funkcjonalność modułów podstawowych enova365, stąd wymagają posiadania licencji na dany moduł podstawowy min. w kolorze złotym (w większości). Licencjonowane są na bazę, a nie na stanowiska.  Dostępne moduły dodatkowe to m.in.: Pracownicy Eksportowi, Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych, Czas Pracy, Zarządzanie Odzieżą Roboczą, Eksporty Dekretów Listy Płac, Pakiet Mobilności, Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Importy Księgowe, Eksporty Księgowe, Drukarki Etykiet ZEBRA, EDI, Integrator, Kurierzy, WMS Konektor, SMS, CRM Outlook, E-mail, WebApi, Praca na wielu bazach, Logowanie Serwisowe. 

Tabele dodatkowe: są to tabele w bazie danych występujące poza standardowymi tabelami enova365, umożliwiające implementację dodatkowych funkcjonalności - np. DMS_XLE lub integrację na poziomie bazy danych z aplikacją zewnętrzną.  

Pulpity: Platformy internetowe dla: Kontrahentów - Pulpit Kontrahenta, Klientów Biura Rachunkowego – Pulpit Klienta Biura Rachunkowego, dla Pracowników - Pulpit Pracownika oraz Pulpit Kierownika, współpracujące z modułami podstawowymi, rozszerzające ich funkcjonalność.  Funkcjonalność dostępna w interfejsie przeglądarkowym, dotykowym i mobilnym. Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat Pupitów na naszym blogu.

W przypadku zakupu różnych modułów enova 365 dla 1 przedsiębiorstwa, możliwy jest wybór różnych wersji kolorystycznych, ale nie w dowolnym zestawieniu. Dozwolone jest łączenie kolorów: 

 • Srebra ze Złotem 

lub 

 • Złota z Platyną. 

i wówczas jest to wariant systemu jak w Złocie

Czym różnią się funkcjonalności w poszczególnych modułach systemu enova 365?

Te najczęściej wdrażane moduły to: enova365 Kadry Płace, enova365 Handel, enova365 księga Handlowa. Porównaj warianty kolorystyczne dla modułów, które Ciebie interesują - szczegóły dostępne na naszej stronie internetowej.

W jakiej sytuacji warto przejść z wersji złotej na platynę? 

Gdy rozwijasz swój biznes i masz potrzebę szerszego zakresu funkcjonalności w kilku obszarach i przy tym wiele dodatkowych modułów i tabel, to jest czas by przeliczyć opłacalność wersji i rozważyć np. skorzystanie z bezpłatnych modułów dodatkowych w wersji platynowej. 

Dla kogo wersja platynowa?

 • firmy wielooddziałowe
 • korporacje
 • grupy kapitałowe
 • użytkownicy potrzebujący wersji w języku angielskim

W Platynie dostępne są 2 wersje językowe - pełne tłumaczenie programu na język angielski, dla całego systemu wraz z Pulpitami. Ponadto funkcjonalność wersji platynowej nie wymaga dodatkowych licencji na dodatkowe tabele, co zwiększa elastyczność w tworzeniu dodatków do oprogramowania. Co więcej, wersja platynowa zawiera mechanizm, który umożliwia wykorzystanie dodatkowego, rozszerzonego poziomu uprawnień dla operatorów - wzorce uprawnień i role mogą zostać przypisane do wielu operatorów jednocześnie, a użytkownik podczas logowania może wybrać uprawnienia, na których chce pracować. Kolejnym dodatkowym elementem w Platynie jest opcja edycji formularzy bezpośrednio z enova365 za pomocą odpowiedniego pliku (z ikoną "Organizuj widok").

Kolejne przykładowe korzyści z wariantu platynowego w poszczególnych modułach:

 • w module handlowym dostępne są rozszerzone możliwości tworzenia dokumentów handlowych;
 • w module Księga Inwentarzowa jest możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych w oparciu o MSR;
 • w module Workflow - możliwość tworzenia własnych definicji procesów oraz dodatkowa lista w strukturze organizacyjnej;
 • w module Kadry Płace umożliwione jest: zdefiniowanie własnych ostrzeżeń, alertów pod specyfikę danej firmy przy pomocy weryfikatorów czasu pracy; kolorowanie kalendarzy; określanie, kiedy zostały odebrane nadgodziny (Magazyn nadgodzin); naliczenia planowanych list płac, które pozwalają naliczać m.in. rezerwy urlopowe, odprawy emerytalne; szereg operacji seryjnych (grupowych); ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i w ramach tego modułu oceny pracownicze, rekrutacje, ścieżki kariery, stan zatrudnienia; wielooddziałowość; automatyczne zaczytywanie plików z RCP; szereg dodatkowych ewidencji kadrowych - list, które umożliwiają weryfikację wprowadzonych danych kadrowych.

Firmy powiązane kapitałowo lub osobowo otrzymują w Platynie opcję licencji wielofirmowej (wielobazowej), zawierającej funkcjonalności usprawniające zarządzanie poszczególnymi obszarami biznesu dla wszystkich wskazanych firm w grupie.

Dla przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze oddziałowej zaleca się wybranie wersji jednobazowej, która w Platynie zawiera między innymi wielopoziomową strukturę oddziałów, dodatkowe atrybutowanie oddziałów, niezależną pracę operatorów z poszczególnych oddziałów. Jeśli jednak oddziały mają osobne numery NIP, wymagane jest nabycie licencji wielofirmowej tak jak dla grup kapitałowych.

Na czym polega przewaga enova365 w wersji platynowej?

 • nieograniczona rozbudowa funkcjonalności- korzystasz z tych, których potrzebujesz i które są zgodne ze stopniej zaawansowania Twoich procesów biznesowych
 • dogodna praca nawet na bardzo dużych zbiorach danych
 • obsługa wielu podmiotów w ramach grup kapitałowych w ramach wielofirmowej platynowej licencji
 • darmowe moduły dodatkowe (aktualnie jest 25 modułów dodatkowych)
 • darmowa nielimitowana liczba tabeli dodatkowych, dzięki czemu możesz zintegrować zewnętrzne aplikacje z systemem enova365
 • w wersji serwerowej kolejne stanowisko ma dostęp do tych samych funkcjonalności (czyli wszystkich w danym obszarze).

Przejście na wyższą wersję jest możliwe w każdej chwili. Koszt takiego przejścia to opłata różnicy w cenie między kolorami. Przed wdrożeniem ERP enova 365 Autoryzowany Parter producenta oprogramowania - XLE Sp. z o.o., analizuje z Klientem, która wariant jest najbardziej optymalny w danej sytuacji.

Biuro Rachunkowe Neofin korzysta z wariantu platynowego i funkcjonalności w obszarze kadrowo-płacowym oraz księgowości pozwalają na sprawną obsługę wielu firm w całej Polsce.

logo neofin księgowość informatycznie transparentne

Nasz Konsultant przedstawi Ci ofertę enova365 - spytaj o wariant kolorystyczny, który Ciebie interesuje.

Zadzwoń lub napisz:

https://xle.pl/kontakt/
monitor logo XLE systemy informatyczne

Obrazek wyróżniający artykułu: Obraz autorstwa Freepik