Przejdź do treści

Sopot, 31.05.2023 r.

LIST REFERENCYJNY

Na podstawie przeprowadzonego w Pomorskiej Grupie Czystości i Dozoru (PGCiD) wdrożenia oprogramowania enova365
oraz obsługi serwisowej
rekomendujemy system enova365
i usługi firmy XLE Sp. z o.o.  

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu sprzątania i utrzymania czystości, w tym obiektów wielkopowierzchniowych, autobusów, obiektów wspólnot mieszkaniowych, biur, hoteli, elewacji, ale też specjalistyczne prace związane z dbaniem o tereny zielone oraz drogowe. Siedziba główna znajduje się w Sopocie, ale mamy również oddziały w innych częściach kraju: Warszawa, Kraków, Wrocław. Szczycimy się nowoczesnymi rozwiązaniami – zarówno w narzędziach wykorzystywanych do realizacji usług, jak i nowoczesnymi narzędziami IT do obsługi klienta.

Dlaczego system ERP enova365?

Przed wdrożeniem systemu ERP korzystaliśmy jedynie z oprogramowania Subiekt do zarządzania sprzedażą oraz Insert GT do obsługi kadrowej. Programy te nie były wystarczające dla naszych potrzeb komunikacji, sprzedaży, rozliczeń w sposób sprawny. Przeprowadzona przez XLE analiza naszych procesów pozwoliła na dobór odpowiednich dla naszych potrzeb elementów systemu.

Jaki zakres wdrożenia enova365?

Zdecydowaliśmy się na zakup i wdrożenie modułów enova365:
▪️ Moduły podstawowe: Kadry Płace z Delegacjami i Pulpitami Pracownika oraz Kierownika, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Handel, CRM oraz DMS z Workflow.
▪️ Moduły dodatkowe: Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Harmonogram Zadań.

Jakie zmiany odnotowaliśmy po wdrożeniu enova 365?

Wdrożenie systemu enova 365 zostało przeprowadzone w 2018 roku i po tym czasie możemy stwierdzić, że zastosowane rozwiązania wniosły szereg korzyści w całym przedsiębiorstwie. Najważniejsze dla nas to przyśpieszenie obiegu dokumentów między działami i umożliwienie dostępu do dokumentów i danych w trybie zdalnym. Ponadto zapewniono poprawę planowania i rejestracji poszczególnych czynności oraz zarządzania zadaniami sprzedażowymi 7 koordynatorów w różnych częściach kraju, zautomatyzowano cykliczne wysyłanie kilkuset faktur oraz uwzględniono proces windykacji. Kolejnym istotnym elementem było uporządkowanie danych dotyczących pojazdów i urządzeń wraz z alertami o terminach przeglądów, ubezpieczeń, napraw. W obszarze kadrowo-płacowym cenimy możliwość szybkiej, zdalnej komunikacji i wymiany danych w systemie, automatyzację i standaryzację obiegu wniosków pracowniczych z wykorzystaniem Pulpitów Pracownika i Pulpitów Kierownika. Kolejną zaletą jest wyeliminowanie problemów z wyliczaniem składników w płacach. Co więcej, ewidencja czasu pracy w systemie oraz kontrola limitów nieobecności są dostępne w podglądzie na bieżąco. Nastąpiła też integracja z działem księgowości, co pozwala uniknąć drukowania wielu niepotrzebnych dokumentów.

Dlaczego polecamy system enova365 i firmę XLE Sp. z o.o.?

Jesteśmy zadowoleni z wdrożenia systemu enova365 jak i z samego programu, i możemy polecić takie rozwiązanie organizacjom, które również chcą zoptymalizować pracę w obszarze sprzedaży, księgowości oraz kadr i płac.

Jakub Majszak, Prokurent Spółki PGCiD