Przejdź do treści

Transplanner sp. z o.o. powstał w celu poprawienia jakości i zwiększenia rentowności przewozów kontenerowych w Polsce. Transplanner dostarcza swoim klientom kontenery wszystkich dostępnych na rynku typów. Kontenery służą do transportu lub jako dodatkowa przestrzeń magazynowa.
Pod koniec 2015 roku zdecydowaliśmy się razem z firmą XLE Sp. z o.o. na wdrożenie modułów Handel, CRM Plus, Obieg Dokumentów, Kasa/Bank Plus, Księga Handlowa Plus
i Środki Trwałe. Pracę zaczęliśmy od analizy naszych potrzeb i określenia harmonogramu wdrożenia. Firma XLE Sp. z o.o. zasiliła nasz program listą dotychczasowych kontrahentów – stałych klientów i dostawców. Dodano również bilans otwarcia magazynu. Znacznie ułatwiło to płynne rozpoczęcie pracy na systemie. Firma XLE Sp. z o.o. przeszkoliła pracowników z obsługi systemu i udzieliła asysty przy pierwszym uruchomieniu – wszystko zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami.
Dzięki wdrożeniu Comarch ERP Optimy w naszej firmie pracownicy mają stały wgląd w ilość dostępnych kontenerów na każdym placu – mogą zarezerwować dla klienta kontener, zwiększyć jego wartość po jego odnowieniu i transporcie oraz tworzyć i realizować oferty dla klientów. W module CRM Plus generowane są faktury cykliczne za wynajem kontenerów co znacznie przyśpiesza proces fakturowania na podstawie umów. Również w module CRM Plus odbywa się automatyczna windykacja – system wysyła do klientów sam wiadomości e-mail z informacją o przeterminowanych płatnościach. W Comarch ERP Optima jest cały szereg funkcji przyśpieszających i ułatwiających pracę – jak np. szybki wgląd w ostatnie ceny klienta, stan zadłużenia klienta widoczny przy wystawianiu dokumentu itp.
Firmę XLE Sp. z o.o. cenimy za terminowość i rzetelność. Polecamy firmę XLE Sp. z o.o. jako dobrego partnera w biznesie i system Comarch ERP Optima jako dobrze narzędzie do codziennej pracy.

Michał Sztolpa

Transplanner sp. z o.o.