Przejdź do treści

Gdańsk, 03.07.2023 r.

LIST REFERENCYJNY

Na podstawie przeprowadzonego w COLAS-RAIL POLSKA wdrożenia oprogramowania enova365
w obszarze Księgowość, Kadry Płace oraz Handel (Faktury)
rekomendujemy system ERP enova365 i usługi firmy XLE Sp. z o.o.

COLAS RAIL POLSKA to firma zajmująca się od 2013 roku – jako część GRUPY COLAS – modernizacją i budową infrastruktury kolejowej, drogowej oraz wynajmem maszyn i przewozami kolejowymi towarów.

Dlaczego system ERP enova 365?

Przed wdrożeniem systemu ERP enova365 korzystaliśmy z kilku programów informatycznych, w tym: Comarch Optima, Sage Symfonia. Chcieliśmy maksymalnie zintegrować i zautomatyzować czynności poszczególnych działów, by usprawnić zarówno rozliczenia księgowe i kadrowe, jak też zarządzanie danymi sprzedażowymi, zakupowymi i pracowniczymi. Przeprowadzona przez XLE analiza naszych procesów pozwoliła na dobór elementów systemu, które wypełniły nasze potrzeby w tym zakresie.

Jaki zakres wdrożenia enova365?

Zdecydowaliśmy się na zakup i wdrożenie modułów enova365:

  • Moduły podstawowe: Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Kadry Płace z Pulpitami HR, Faktury i Podgląd;
  • Moduły dodatkowe: Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Harmonogram Zadań, E-mail, EDI

Jakie istotne zmiany odnotowaliśmy po wdrożeniu enova365?

Zakończenie wdrożenia systemu enova365 nastąpiło w kwietniu 2021 roku i po tym czasie możemy stwierdzić, że oprogramowanie wniosło kilka korzyści w całym przedsiębiorstwie. Najważniejsze dla nas to zautomatyzowanie rozliczeń, przyśpieszenie obiegu dokumentów między działami oraz umożliwienie dostępu do dokumentów i danych w trybie zdalnym. 

Dlaczego polecamy system enova365 i firmę XLE Sp. z o.o.?

Jesteśmy zadowoleni z wdrożenia systemu enova365 i polecamy takie rozwiązanie organizacjom, które również chcą zoptymalizować pracę w obszarze kadrowo-płacowym, księgowości i zarządzania. Praca na jednej bazie jest sporym usprawnieniem, a co również istotne – aktualizacje oprogramowania zapewniają naszym kadrowym oraz księgowości dokumentację i rozliczenia zgodne z przepisami podatkowymi i pracowniczymi, w których nastąpiło wiele zmian w ostatnim czasie.  

Colas Rail Polska Sp. z.o.o.

Przeczytaj materiał – „case study” dotyczący wdrożenia ERP enova365 w firmie COLAS RAIL POLSKA: