Przejdź do treści

Gdynia, dnia 08 marca 2022 roku

LIST REFERENCYJNY

Polecamy usługi wdrożeniowe oprogramowania enova365 obszar kadrowo-płacowy realizowane przez firmę
XLE Sp. z o.o.

Stocznia Remontowa Nauta S.A. to działające w Gdyni od 1926 roku przedsiębiorstwo związane od początku z budową i remontami jednostek pływających. Aktualnie Stocznia Remontowa Nauta S.A. jest jedną z największych i najbardziej konkurencyjnych stoczni remontowych w regionie Morza Bałtyckiego z zakresem usług obejmującym remonty dużych i bardzo dużych statków oraz okrętów.

Stocznia Remontowa Nauta S.A. korzystała w rozliczeniach kadrowo-płacowych z autorskiego oprogramowania, gdzie stwierdzono ograniczenia powodujące mało optymalne działania w tym obszarze. Potrzebny był system zapewniający m.in. zmiany danych na kartotece pracownika i parametrów zatrudnienia wraz z tworzeniem zapisu historycznego oraz możliwość odnotowania informacji dotyczących dwóch różnych umów dla jednego pracownika. Nowy system miał umożliwić również tworzenie list płac dla równych elementów płacowych i generowanie zestawień według klasyfikacji GUS i po składnikach wynagrodzenia, charakterze pracy, MPK, kategorii zaszeregowania, stanowisku, kodu zawodu, struktury, z określeniem minimalnej i maksymalnej płacy zasadniczej.

W wyniku przeprowadzonych analiz potrzeb Stoczni Remontowej Nauta przez firmę XLE, określono szereg kolejnych elementów niezbędnych do zaimplementowania w nowym systemie do obsługi kadrowo-płacowej:

 • generowanie z systemu osób i terminów wypracowania stażu do raportów i nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego tzw. wysługi,
 • generowanie wszelkich imiennych deklaracji wymaganych przez przepisy z opcją eksportu danych do „Płatnika”,
 • tworzenie raportu RPA dla wynagrodzeń dotyczących roku ubiegłego,
 • generowanie deklaracji DRA wraz ze wszystkimi raportami tj. RCA, RZA, RSA, RPA, IWA oraz dodatkowych wszelkich informacji dla ZUS wymaganych przez przepisy, np. RP-7, Z-3, Z-3a oraz zaświadczeń o rocznych przychodach rencistów i emerytów,
 • obsługa deklaracji i generowanie deklaracji PIT-11 indywidualnych pracownika oraz deklaracji PIT-4 oraz PIT-8AR rozliczeniowych miesięcznych i rocznych,
 • generowanie imiennej karty dochodowej pracownika na potrzeby wykazania danych potrzebnych do rozliczenia rocznego podatku od dochodów, jak też za wskazany okres,
 • wspomaganie generowania deklaracji WN-D oraz wygenerowanie raportów pomocniczych do PFRON,
 • wyliczenia automatyczne zestawień: DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06 oraz możliwość ich wydrukowania,
 • prowadzenie zautomatyzowanej ewidencji czasu pracy na z podziałem na jakim zadaniu (nr zlecenia lub MPK) była wykonywana praca – na potrzeby raportowania, gdzie dla każdego pracownika powinna być możliwość wprowadzenia w każdym dniu na zlecenia ilości przepracowanych godzin, ilości przepracowanych godzin w warunkach szkodliwych, godzin nocnych, kwot akordu,
 • generowanie zestawień dotyczących nieobecności, nadgodzin oraz efektywnych godzin pracy (pracownika i zespołu) w określonych zakresach czasowych,
 • odnotowywania nieobecności innych płatnych branych również godzinowo (zwolnienia godzinowe) np. wolne na badania okresowe, kurs BHP, krwiodawstwo,
 • weryfikowanie jakie były podstawy do naliczenia zasiłków chorobowych; możliwość wydruku karty zasiłkowej dla każdego pracownika,
 • zaciąganie zwolnień lekarskich,
 • generowanie informacji, ile urlopu zostało do wykorzystania, z możliwością jego wyliczenia dla każdego pracownika i podsumowania, w celu określenia tzw. rezerw urlopowych,
 • wpisy, edycja, rozliczenia i raportowanie danych dotyczących Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • wprowadzanie informacji o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla pracowników (również sprzed zmiany przepisów),
 • alerty – informacje z systemu o zbliżających się terminach wygasania ważności badań lekarskich, szkoleń BHP, szkoleń i uprawnień zawodowych, a także o kończących się umowach o pracę, i umowach cywilno-prawnych.

Wskazane elementy z powodzeniem zostały wdrożone w ramach systemu enova365, przy zakupionych licencjach na moduły: Kadry i Płace, Delegacje, Harmonogram Zadań, Podgląd, E-mail, z dodatkowymi pracami programistycznymi przy: raportach, dodatkowej zakładce z możliwością wyboru pracy w szczególnych warunkach oraz tworząc dodatek do pożyczek pracowniczych – “Weryfikatory”. W ramach prac wdrożeniowych zespół XLE wykonał również programistycznie migrację danych kadrowych pracowników z pliku Excel. Dodano też odpowiednich operatorów i role z ograniczonymi dostępami i widokami, zgodnie z wymaganiem Stocznia Remontowa Nauta S.A.

Praca wykonana przez zespół XLE oraz oprogramowanie enova 365 w naszej opinii w pełni zasługują na polecenie innym przedsiębiorstwom – zyskaliśmy rozwiązanie, które zdecydowanie usprawnia czynności w dziale Kadr i Płac oraz umożliwia podgląd danych kadrowych przez Zarząd naszej spółki w trybie zdalnym. Po pierwszym etapie wdrożenia dla obszaru kadrowo-płacowego, rozważamy decyzję o wdrożeniu kolejnych modułów systemu enova365 – związanych z księgowością.

Monika Kozakiewicz, Wiceprezes Zarządu Stocznia Remontowa Nauta S.A.