Przejdź do treści

Gdańsk, data 05.04.2023 r.

LIST REFERENCYJNY

Na podstawie przeprowadzonego w naszej firmie wdrożenia oprogramowania enova365 w obszarze Kadry i Płace 
rekomendujemy usługi realizowane przez firmę XLE Sp. z o.o. oraz system enova365. 

Bysewo Kolor to firma handlowa z siedzibą w Gdańsku zajmująca się sprzedażą materiałów budowlanych od 1990 roku. Obecnie oddziały firmy znajdują się w całej Polsce, a zasięg działania obejmuje również rynki zagraniczne.

Z jakich powodów wybraliśmy system ERP enova365?

Przed poznaniem firmy wdrożeniowej XLE, słyszeliśmy o systemie enova365, ale dopiero prezentacja konsultantów XLE sprawiła, że przekonaliśmy się do tego systemu. Z przeprowadzonej analizy przed wdrożeniem wynikło, jakie elementy systemu zaspokoją nasze potrzeby, to jest poprawią m.in. obsługę kadrowo-płacową, specyficzne rozliczenia zaliczek oraz obieg dokumentów i danych z dostępem zdalnym do jednej bazy – w działaniach sprzedażowo-usługowych.

Jaki zakres wdrożenia enova 365?

Ze względu na ograniczone zasoby finansowe postanowiliśmy przeprowadzić stopniowe wdrożenie w podziale na poszczególne obszary. W pierwszej kolejności zajęliśmy się obszarem Kadry i Płace. Zależało nam na zdalnej obsłudze pracowniczej, jako że kilkudziesięciu pracowników firmy jest rozproszonych po różnych oddziałach: Gdańsk (4 punkty), Orunia, Bąkowo, Chojnice, Kołobrzeg (2 punkty), dlatego poza funkcjonalnościami kadrowo-płacowymi (enova365 Kadry Płace i HR) wprowadziliśmy Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika.

Jakie zmiany widzimy po wdrożeniu enova365 Kadry i Płace?

Wdrożenie systemu enova365 usprawniło pracę zespołu kadrowego poprzez zautomatyzowanie rozliczeń płacowych, w tym czasu pracy z wykorzystaniem programu, który jest na bieżąco ze zmianami w przepisach. Oprogramowanie umożliwiło stały dostęp, przepływ oraz archiwizację danych i dokumentów w całej organizacji. Pracownicy wnioskują np. o urlopy za pośrednictwem Pulpitu Pracownika, skąd wniosek trafia bezpośrednio do systemu kadrowo-płacowego, gdzie znajdują się kartoteki pracowników. Za pośrednictwem Pulpitu Pracownika możliwe jest też pobieranie pasków płacowych, rocznych deklaracji PIT i IMIR. Z kolei kierownicy zespołów zatwierdzają zdalnie wnioski pracowników, ale też planują i ewidencjonują czas pracy podległych pracowników.
Zaimplementowana automatyzacja procesów wpływa na wzrost wydajności pracy oraz satysfakcję pracowników.

Dlaczego polecamy system enova365 i firmę XLE Sp. z o.o.?

Firma XLE skutecznie zrealizowała proces wdrożenia elementów kadrowo-płacowych systemu enova365 – począwszy od analizy aż po szkolenia pracowników. W planach uwzględniamy kolejne wdrożenia enova365, by poprawić sposób rozliczania (księgowość), sprzedaży (Handel), obiegu informacji (DMS), prowadzenia projektów (Projekty) i rejestracji zdarzeń, zadań, kontrahentów (CRM).

Anna Tomaszewska, Bysevo Sp. z o.o.