Przejdź do treści

Gdynia, dn. 10 listopada 2022 r.

LIST REFERENCYJNY

Na bazie przeprowadzonego wdrożenia oprogramowania enova365 w naszej organizacji, polecamy usługi realizowane przez firmę XLE Sp. z o.o. oraz system enova365

Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o. (PRO) funkcjonuje na krajowym i międzynarodowym rynku żeglugowym od 1951 roku. Jesteśmy spółką armatorską wykonującą komercyjne usługi morskie, m.in. dla przemysłu stoczniowego i rynku off-shore w oparciu o ekploatację specjalistycznych jednostek pływających: żurawia pływającego i holowników oceanicznych. 

Dlaczego wdrożyliśmy system ERP enova365? 

Przed wdrożeniem enova 365, księgowość prowadziliśmy z wykorzystaniem programu, który nie był w pełni przystosowany do obecnych wymogów sprawozdawczości i wciąż zmieniającego się środowiska IT. Szukaliśmy również oprogramowania, które zintegruje obszary działalności, jak księgowość i handel, kilku spółek, a w perspektywie również kadry i płace, czy też zautomatyzuje obieg dokumentów. Ważne było dla nas dodatkowo usprawnienie pracy zdalnej. 

Po wstępnej analizie naszych potrzeb i zapoznaniu się z możliwościami, jakie daje system enova365, podjęliśmy decyzję o jego zakupie i wdrożeniu.  

Zakres wdrożenia 

Na potrzeby PRO zakupione zostały moduły systemu enova365 wspierające obszar księgowości, sprzedaży / handlu oraz zarządzania zasobami i zarządzania projektami: 
✔️ Księga Handlowa
✔️ Księga Inwentarzowa
✔️ Faktury
✔️ Projekty
✔️ CRM 

Jakie zmiany widzimy po wdrożeniu enova365? 

Wdrożenie systemu enova365 wprowadziło nową jakość pracy działu księgowości oraz zespołu handlowców, jak również poprawiło dostęp, przepływ i archiwizację danych i dokumentów w kilku bazach dedykowanych PRO i spółkom powiązanym. Zaimplementowana automatyzacja procesów wpływa na eliminację błędów wynikających z wykonywania powtarzalnych czynności oraz na wzrost wydajności pracy. W efekcie wdrożenia systemu korzystamy też z usprawnienia koordynacji zadań i projektów - planowania, weryfikacji i raportowania. 

Dlaczego polecamy system enova365 i firmę XLE Sp. z o.o.? 

Wdrożeniowcy firmy XLE Sp. z o.o. skutecznie zrealizowali proces konfiguracji systemu w naszej Spółce, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej analizą i optymalnie dostosowali program enova 365 do specyfiki działania naszej firmy. Zarząd i pracownicy PRO zyskali nowoczesne narzędzie do pracy, w tym do pracy zdalnej. 

Tadeusz Hatalski, Prezes Zarządu Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o.

Przeczytaj też materiał – „case study” dotyczący wdrożenia ERP enova365 w firmie Polskie Ratownictwo Okrętowe: