Przejdź do treści

Gdynia, 22.02.2022 r.

LIST REFERENCYJNY

Na podstawie dotychczasowej współpracy polecamy oprogramowanie enova365 
oraz usługi firmy XLE Sp. z o.o. 
jako skutecznego eksperta od wdrożeń systemu enova365. 

O naszej firmie 

Neptun Ship Service Ltd. Sp. z o.o. to jedna z większych firm shipchandlerskich w  Polsce z siedzibą  i sklepem  żeglarskim w  Gdyni oraz  oddziałami w Gdańsku  i  w  Szczecinie, która obsługuje statki  we  wszystkich polskich portach  morskich. Firma  oferuje szeroką gamę produktów – prowiant, artykuły techniczne i  kantynowe (alkohole, papierosy). Każdy armator, który wyśle do  nas  zapytanie,  otrzymuje kompleksową,  profesjonalną  ofertę. 

Dlaczego wdrożyliśmy system ERP enova365? 

Po wstępnej analizie naszych potrzeb i zapoznaniu się z możliwościami, jakie daje system enova365, podjęliśmy decyzję o zakupie i wdrożeniu tego właśnie oprogramowania. Jednym z głównych celów wdrożenia nowego systemu była potrzeba wprowadzenia elastycznego, bezpiecznego zintegrowanego systemu do wspierania sprzedaży, w tym bieżącego monitorowania stanu magazynu oraz sprawnego zarządzania zamówieniami wraz z ich rozliczeniem.  

Zakres wdrożenia 

Wdrożenie enova365 objęło swoim zasięgiem siedzibę spółki w Gdyni, jak też oddziały w Gdańsku i Szczecinie oraz gdyński sklep żeglarski i magazyny. 

Na potrzeby firmy zakupione zostały moduły podstawowe: Handel, Kadry Płace, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa, Podgląd oraz moduły dodatkowe: Elektroniczne Wyciągi Bankowe, Harmonogram Zadań, E-mail i EDI. 

Jakie zmiany widzimy po wdrożeniu enova365? 

Wdrożenie systemu enova 365 usprawniło zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonowania firmy: handlu i zarządzaniem gospodarką magazynową. Zaimplementowana automatyzacja procesów fakturowania, sprzedaży i zakupów wpłynęła na eliminację błędów wynikających z wykonywania powtarzalnych czynności oraz na wzrost wydajności pracy. Znaczna oszczędność czasu została dodatkowo uzyskana poprzez przyśpieszenie procesu rozliczania stanu magazynów. Ponadto nasze dane zostały ujęte w zamkniętym, bezpiecznym obiegu, dzięki czemu dostęp mają tylko wskazane osoby – w dowolnym czasie i miejscu mają wgląd do danych oraz dzięki integracji mogą korzystać z jednej bazy dla różnych obszarów biznesowych firmy. Kolejne korzyści to też pełna kontrola rozrachunków oraz efektywne przygotowywanie bieżącej sprawozdawczości, usprawnienie ewidencjonowania danych dotyczących klientów i kontrahentów oraz poprawa wizerunku spółki.  

Dlaczego polecamy system enova 365 i firmę XLE Sp. z o. o.? 

Firma XLE Sp. z o. o. jest dla nas partnerem jako ekspert od systemów klasy ERP – jako zespół kompetentnych wdrożeniowców i programistów. Poza skutecznym wdrożeniem, otrzymaliśmy dogłębną analizę naszego biznesu pod kątem potrzeb firmy na wsparcie oprogramowaniem, jak również praktyczne zaawansowane szkolenia z wdrożonych modułów dla użytkowników systemu, 
a aktualnie korzystamy ze wsparcia serwisowego XLE.  

Eugeniusz Kwiatkowski, Prezes Zarządu Neptun Ship Service Ltd. Sp. z o. o.

Przeczytaj jak przebiegło wdrożenie enova365 w materiale case study XLE: