Przejdź do treści

Korzyści jakie firma uzyskała dzięki wdrożeniu systemu: sprawne zarządzenie sprzedażą i magazynem, skrócenie czasu obsługi klienta, zmniejszenie pracochłonności przy operacjach na dokumentach. Rekomendacja dla wybranego systemu: system przydatny dla małej firmy z perspektywami rozwoju, możliwość analiz i filtrowania danych w zależności od potrzeb pozwala na podgląd działań i procesów w firmie bez strat czasu, czy zatrudniania kolejnej osoby w firmie. Rekomendacja dla firmy, która wdrażała system (krótki opis współpracy, przebiegu wdrożenia, itp.): kompetentni, dostępni i fachowi konsultanci, dobra i szybka komunikacja z firmą. 

Wojciech Podolski

Multisat Sp. z o.o.