Przejdź do treści

Firma Inwest-Kom Sp. z o.o (wcześniej Zakład Usług Komunalych) realizuje zadania własne gminy Gniew m.in. w zakresie dotyczącym dróg gminnych, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, utrzymania porządku i czystości, transportu oraz budownictwa mieszkaniowego. Od 2007 roku jesteśmy użytkownikami modułów CDN Optima Handel, Środki Trwałe oraz Analizy. Ważne dla nas przy wyborze odpowiedniego oprogramowania była możliwość posiadania pełnej historii środka trwałego, którą to funkcjonalność otrzymaliśmy wraz z CDN Optima Środki Trwałe. Integracja modułu Środki Trwałe wymagała migracji danych historycznych, o ponad 600 środkach trwałych, sprawnie przeprowadzonej przez pracowników firmy XLE Malewski & Pilachowski. Po przypisaniu środkom trwałym stanowisk kosztów uzyskano, dzięki modułowi analizy, szybki dostęp do gotowych do księgowania zestawień kosztów. Kolejne pozyskane korzyści z wdrożenia to możliwość generowania planów amortyzacji, odpisów amortyzacyjnych oraz automatyczne dokumenty OT i LT. Ponad to System CDN Optima umożliwił nam sprawną obsługę gospodarki materiałowej zorganizowanej w wielu magazynach oraz w sklepie zakładowym pracującym w modelu on-line w odległej lokalizacji. System pozwala nam na bieżące przypisywanie stanowisk kosztów dokumentów rozchodowych oraz analizy przedstawiające i grupujące zaewidencjonowane dane. System do zarządzania CDN Optima został wdrożony przez firmę XLE Malewski & Pilachowski. Wdrożenie zostało przeprowadzone sprawnie i fachowo, a wiedza i umiejętności pracowników firmy XLE Malewski & Pilachowski pozwoliły na ograniczenie czasu potrzebnego na przeszkolenie naszych pracowników do minimum. Szczerze polecamy systemy do wspomagania zarządzania CDN Optima, jak również firmę XLE Malewski & Pilachowski. 

Inwest-Kom Sp. z o. o.