Przejdź do treści

Centrum Dermatologiczno – Alergologiczne „Derm-Al” w Sopocie działa od 1998 roku. Właścicielem i dyrektorem jest dr med. Barbara Sarankiewicz – Konopka, kierownikiem ds. ekonomicznych jest Martyna Konopka. W poradni pracuje obecnie 9 lekarzy i 8 osób personelu pomocniczego. W „Derm-Al” prowadzone są konsultacje i diagnostyka z zakresu dermatologii, alergologii, laryngologii. Wykonywane są też zabiegi z zakresu dermatochirurgii, chirurgii żył, laryngologii, dermatologii estetycznej. Poradnia ma podpisany kontrakt z NFZ na świadczenia z zakresu dermatologii. Centrum „Derm-Al” czynne jest od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00 (w soboty krócej). Pacjenci NFZ przyjmowani są codziennie z wyjątkiem sobót i niedziel, średnio 5 godzin dziennie. System iMed24 zastąpił funkcjonujący poprzednio system – Rumsoft. Decyzja o zmianie systemu związana była z koniecznością dostosowania go do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. Przede wszystkim chodziło o spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji, wprowadzania w niej zmian, jej autoryzacji (wprowadzenia podpisu elektronicznego), a także koniecznością prowadzenia sprawnej rejestracji pacjentów. System też miał zapewnić bezproblemowe rozliczanie się z NFZ według narzucanych wymagań oraz przygotowywać dla NFZ wszelkie raporty np. kolejki oczekujących pacjentów. Zadaniem Systemu iMed24 jest również współpraca z drukarką fiskalną, możliwość wystawiania faktur klientom oraz wspomaganie zarządzania firmą poprzez generowanie raportów i zestawień finansowych i administracyjnych np. sprzedaży poszczególnych usług, naliczania prowizji lekarzom itd.. System iMed24 wdrożony został w maju 2011r. Spełnia zakładane względem niego wymagania. Daje również możliwość rozwoju. W najbliższej przyszłości planujemy wdrożenie dodatkowych rozwiązań, które system umożliwia np. rejestrację on-line dla pacjentów jak i dostęp on-line do dokumentacji medycznej. Lekarze oceniają obsługę systemu jako jasną i czytelną. Przyswojenie zasad funkcjonowania nie sprawiło im większych trudności. Korzystają również z możliwości wystawiania recept oraz z podpowiedzi programu dotyczących nowych zasad refundacji leków. IMed24 został wdrożony przez firmę XLE sp. z o.o. W ramach współpracy zostały przeprowadzone szkolenia personelu, system został dostosowany do indywidualnych potrzeb poradni, a karty wizyt do wymagań poszczególnych lekarzy. Wprowadzenie nowego systemu komputerowego jest zawsze wielką rewolucją w firmie, jednak XLE Sp. z o.o. wykazała się dużą chęcią pomocy, szybką reakcją na zgłaszane problemy, wysokim standardem obsługi. W ramach współpracy firma XLE sp. z o.o. świadczy dla nas kompleksowe usługi w zakresie opieki nad system iMed24, naszą infrastrukturą informatyczną, oraz doradza przy rozbudowie sieci czy zakupie dodatkowych urządzeń. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą XLE Sp. z o.o. i polecamy firmę jako rzetelnego partnera iMed24 oraz profesjonalnego wdrożeniowca systemu. 

Martyna Konopka

Centrum Dermatologiczno – Alergologiczne „Derm-Al”