Spis treści

Rozwiązanie ERP CRM enova365 wspiera specyfikę pracy całych działów handlu i sprzedaży

O zaletach pracy zdalnej z oprogramowaniem enova365 częściowo już wspominaliśmy w poprzednim artykule (sprawdź koniecznie!), w którym opisane zostały możliwości pracy z wykorzystaniem Pulpitów od enova365. Przypomnijmy, że praca z wykorzystaniem oprogramowania enova 365 zapewnia sprawną pracę o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a tym samym ciągłość biznesową organizacji. Tym razem przybliżamy możliwości systemu dla sprawnego działania handlowców, którzy bardzo często są w drodze, z daleka od biurek, a ich praca powinna być zintegrowana z pozostałymi członkami zespołu i realizowana tak, by wzmacniać relacje z wybranymi klientami, kontrahentami.

ikonka enova365 crm

Podstawowe zalety implementacji systemu enova 365 w codziennej pracy to:

✔️  zdalna komunikacja z zespołem i kontrahentami

✔️  efektywne wykorzystanie czasu pracy poprzez automatyzację czynności

✔️  skrócenie czasu procesu sprzedaży

✔️  stały dostęp do bazy danych dotyczących pracowników, kontrahentów, sprzedaży, rozliczeń

✔️  przyśpieszenie obiegu informacji i dokumentów

✔️  zdalny nadzór nad realizowanymi zadaniami

✔️  opcja samoobsługi pracowniczej

Zarządzanie rozproszonym zespołem, które wciąż ma miejsce w związku z częstymi wskazaniami do kwarantanny, jest dodatkowym wyzwaniem dla kadry zarządzającej.  Są osoby, które radzą sobie z izolacją lepiej, pozostali wymagają dodatkowego wsparcia, ale dla wszystkich powinny być opracowane klarowne zasady pracy dla pracy zdalnej. W ostatnich miesiącach ukazało się sporo porad od doradców, HR-owców, coachów, trenerów osobistych, w temacie jak przygotować zespół do pracy zdalnej. I jako że naszym zdaniem, nie sama technologia prowadzi do sukcesu, przedstawiamy kilka podstawowych wskazówek - co jest niezbędne w pracy zdalnej*:

 • zapewnienie odpowiedniego kanału łączności między pracownikami oraz między pracownikami a przełożonymi – określenie sposobu i procedur dot. komunikacji, wybór narzędzi spośród: emaile, telefony, wideokonferencje, komunikatory
 • zapewnienie możliwości pracy na jednej bazie przez wielu pracowników w tym samym czasie, zdalnego, sprawnego i bezpiecznego dostępu do informacji i dokumentacji (elektroniczny obieg dokumentów)
 • określenie i przedstawienie pracownikom zasad podczas pracy zdalnej lub hybrydowej
 • wprowadzenie prostego systemu monitorowania przebiegu pracy, rejestracji i rozliczania czasu pracy, alertów o zmianach, problemach, szczególnych przypadkach (częścią Twojego systemu informatycznego może być RCP – rejestracja czasu pracy)
 • bieżące przekazywanie informacji dot. prowadzonych projektów, sytuacji w firmie, o decyzjach i zmianach (o module wspierającym zarządzanie projektami napiszemy w oddzielnym artykule już wkrótce)

Wskazówki inspirowane artykułem z Rzeczpospolitej „Koronawirus a praca zdalna: jak odpowiednio zarządzać zespołem”.

Co oferuje enova365 – nie tylko dla pracowników homeoffice

Co jeszcze lub co przede wszystkim oferuje oprogramowanie enova365, pozwalając na wprowadzenie wyżej przedstawionych korzyści? W tym odcinku słów kilka o module enova365 CRM, czyli o zupełnej podstawie w zorganizowanej pracy, która może być realizowana w warunkach biurowych, czy też mobilnie.

Wyobraź sobie zespół handlowców, którzy rejestrują swoje rozmowy z potencjalnymi klientami, wprowadzają leady do systemu i potem nie gubią się w etapach realizacji sprzedaży, mają stały dostęp do przejrzystych informacji, o relacjach z każdym klientem. Ponadto w dowolnym momencie mają pod ręką bazę danych o klientach, co pozwala im na szybkie reagowanie na zaistniałe podczas procesu sprzedaży sytuacje. Oznacza to bardziej elastyczną pracę, uwolnienie się od biurek, większą wydajność, lepsze możliwości rozwijania sieci kontaktów, sprawniejsza obsługa Klienta, a tym samym poprawa działania i wizerunku firmy. Marzenie? Do spełnienia, pod warunkiem wdrożenia odpowiedniego oprogramowania i wykorzystywania jego możliwości.

banerek enova365 sprzedaż i crm

CRM, jeśli zależy Ci na długotrwałych relacjach

CRM – Customer Relationship Management, czyli zarządzanie relacjami z klientami, to system zarządzania kontaktami z klientami, potencjalnymi klientami i partnerami biznesowymi, wykorzystywane przez sprzedawców, handlowców, marketingowców, obsługi i  serwisu. Nowoczesne rozwiązanie technologiczne w postaci modułu enova 365 CRM wspiera system zarządzania kontaktami, relacjami w każdej firmie – produkcyjnej i usługowej, zarówno małej jak i dużej. Gdy firma bazuje na kontaktach z kilkoma klientami, z powodzeniem może działać bez ERPowego narzędzia, ale przy wielu klientach, a do tego kilku, kilkunastu handlowcach, proces CRM bez odpowiedniego narzędzia może powodować straty czasowe, nieporozumienia, utratę potencjalnych klientów. Z bazą danych w systemie, pracownik obsługujący klienta zyskuje dostęp do uporządkowanych informacji kontaktowych, ale też do danych o preferencjach klienta, czy też indywidualnych wymagań odnośnie obsługi. Poza zarządzaniem informacjami, niezbędnymi dla działań w celu zapewnienia satysfakcji klienta, system CRM ma opcję wysyłania alertów np. dotyczących płatności za zakupiony produkt czy usługę (o narzędziu Windykacja, jeszcze napiszemy), zautomatyzowanych maili.

Funkcjonalności modułu enova365 CRM:

 • Kontrahenci: tworzenie listy kontrahentów oraz wgląd w formularzu kontrahenta do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie enova365
 • Zadania: rejestracja i przyporządkowanie do właściwego kontrahenta historii kontaktu oraz zadań do wykonania w przyszłości, z opcją wyróżniania na liście
 • Projekty – grupowane pod każdego kontrahenta
 • Leady i Transakcje – pozwala na odwzorowanie procesu sprzedażowego (od gromadzenia danych nt. uzyskanych sygnałów sprzedażowych, ich obróbce, a po pozytywnym zakwalifikowaniu Leada – obróbka Transakcji z wykorzystaniem dokumentów handlowych, które umożliwiają oferowanie, negocjowanie, fakturowanie itd.
 • Kampanie – grupa projektów powiązana różnymi kontrahentami mająca wspólny cel;
 • Zasoby – lista do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, która umożliwia dodanie rezerwacji zasobu w powiązaniu z Kalendarzem
 • Teczki – tu gromadzone są informacje dowolne (zastępstwo papierowych teczek)
 • Moje zadania – lista wyświetla danemu operatorowi zadania, które zostały mu przydzielone, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom
 • Korespondencja seryjna – umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu realizacji wysyłki pocztą tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną
 • Wizytówki – do porządkowania bazy kontrahentów, wykorzystywany do ewidencji kontaktów; można przekształcić do kartoteki kontrahenta, zachowując pełną historię kontaktu
 • Opiekun kontrahenta – przypisanie kontrahenta do operatora (np. odpowiedniego handlowca)
 • Kreatory – do wprowadzania za pomocą jednego okna danych do wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu
 • Załączniki – możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami, w dowolnym formacie .pdf, .doc, .xml, .jpg, png. 

Tomasz, Opiekun Kluczowego Klienta w XLE Sp. z o.o.:

„W zasadzie CRM jest moim asystentem – w każdej chwili mam dostęp do harmonogramu, do kontaktów, sprawdzam ceny, a na koniec uzupełniam ewidencję kontaktu z danym kontrahentem, rejestruję i planuję kolejne kroki. W pracy handlowca, gdy często pracuję poza biurem przemieszczając się na spotkania, cały zespół docenia możliwość korzystania ze wspólnej bazy, dzięki czemu wszyscy mamy bieżące informacje o kontrahencie i zadaniach z nim związanych, mimo że się bezpośrednio nie widzimy.”

Zalety enova365 CRM

 • uproszczenie klasyfikacji klientów – na kluczowych, mniejszych / opłacalnych, nieopłacalnych
 • usprawnienie selekcjonowania klientów pod kątem przygotowywania odpowiednio dopasowanej oferty
 • uporządkowanie bazy danych
 • dostęp do bazy danych i aktualizacja przez wielu użytkowników (np. handlowców i marketingowców) w tym samym czasie, z dowolnego miejsca
 • skrócenie czasu całego cyklu sprzedaży
 • zwiększenie wydajności pracy, efektywności w obsłudze klienta
 • ograniczenie kosztów administracyjnych
 • poprawa sprawozdawczości dotyczącej obsługi klienta i sprzedaży oraz ułatwienie analizy danych (np. analiza opłacalności relacji), co wpływa na skuteczniejsze planowanie
 • integracja z całym systemem pozwala na sprawne przekazywanie zamówienia do działu produkcji / realizacji usługi
 • poprawa kontaktów handlowych i wzmocnienie wizerunku firmy

HANDLOWIEC

Dzięki enova365 handlowiec nie gromadzi danych w wielu miejscach poza systemem. Rozbudowane filtry pozwalają na szybkie wyszukiwanie kontrahenta – po zdefiniowanych cechach i bieżące uzupełnianie kolejnych informacji o procesie, projekcie, relacji.

KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Moduł CRM wspiera kierownika w tworzeniu planów i strategii sprzedażowej oraz w nadzorowaniu realizacji zadań przez handlowców. Dzięki temu kierownik może motywować zespół do działania we właściwym momencie.

DYREKTOR SPRZEDAŻY

enova365 usprawni monitorowanie i raportowanie aktywności sprzedażowej oraz prezentowanie wyników przed zarządem. Pozwoli na klarowne przedstawienie podstaw do wyboru lub rezygnacji z danego segmentu, klienta, grupy docelowej.

Jakie działania handlowe w ramach CRM?

 • kontakty: rozmowy, korespondencja, call center, contact center
 • transakcje – rejestracja, dokumentacja
 • lead management: analiza leadów na każdym poziomie procesu sprzedaży
 • zarządzanie klientami kluczowymi na podstawie zebranych danych
 • zarządzanie kampaniami, zarządzanie promocjami
 • monitorowanie pozycji dla każdego klienta takich jak: zlecenia oczekujące / zrealizowane, historie płatności, historie korespondencji, historie zakupionych produktów i usług, rejonu, z którego pochodzi klient i inne zdefiniowane i zebrane przez użytkownika cechy
baner enova praca zdalna video
Obejrzyj krótki filmik od enova365 o możliwościach tego nowoczesnego oprogramowania.

System enova 365 wspiera procesy zarządcze również poprzez atrakcyjną wizualizację zdarzeń sprzedażowych oraz dostęp do aplikacji na Android, również na iOS:

enova365 w aplikacji android i ios - obrazek

Sprawdź też inne moduły enova365, które wdrażamy, by Twój biznes mógł się rozwijać niezależnie od stanu rozproszenia pracowników.

Nasz Konsultant może z Tobą porozmawiać, przedstawić prezentację – jak sobie życzysz: bezpośrednio czy zdalnie?

Zadzwoń lub napisz:

https://xle.pl/kontakt/
XLE logo pikto