Spis treści

Jak oprogramowanie enova365 wspiera zdalną pracę w obszarze obsługi pracowniczej i zarządzania zadaniami.

Pandemia COVID-19 otworzyła oczy wielu przedsiębiorcom na zalety pracy zdalnej, przy rozproszonych pracownikach, ale też w opcji hybrydowej – częściowo z domu, a częściowo w biurze. Tak jak dużą produkcję ciężko przenieść z hali do świata cyfrowego, to już zarządzanie produkcją (lub usługami), kwestie administracyjne, rozliczenia kadrowe, księgowość, sprzedaż, można efektywnie wykonywać z dala od miejsca pracy. Gdy takie podejście stało się koniecznością, digitalizacja nie jest już jedynie teorią, sytuacja wymusza zmianę podejścia. A co po pandemii? Izolacja może się skończy, może wróci … dobrze mieć wybór i stosować takie metody, by wskaźniki wydajności rosły, a klienci otrzymywali usługę lub produkt wysokiej jakości, bez opóźnień, przy bezpiecznej i skutecznej komunikacji, obsłudze zamówień.

ikonka enova praca zdalna

Wraz z rozwojem technologii coraz więcej pracowników może pracować w sposób elastyczny – wybrać miejsce i porę dnia pracy. I coraz więcej jest kadry z kompetencjami, które pozwalają na szybkie wdrażanie nowych technologii informatycznych. Jak wynika z badania CBRE “Working from home survey 2020” jedynie 16 % pracowników z Polski nie jest obeznanych z pracą zdalną.

Zalety pracy zdalnej z oprogramowaniem enova 365

Nie tylko w czasie pandemii – wzrost wydajności dzięki pracy zdalnej i hybrydowej.

obrazek blog zalety pracy zdalnej
 • efektywne wykorzystanie czasu pracy – w tym poprzez automatyzację i rejestrację czynności, a tym samym eliminację błędów, dostęp do „biura online” równolegle przez wiele osób, o każdej porze, w dowolnym miejscu, izolacji, czy np. podczas zagranicznej kwarantanny,
 • zdalna komunikacja z zespołem – bez konieczności dojazdów do biura, poszczególnych oddziałów, choć nie da się zastąpić bezpośrednich relacji, jest to rozwiązanie korzystne, gdy spotkania w realu są ograniczone,
 • stały dostęp do danych – dla kadry zarządzającej (e-kierownik) i pracowników (e-pracownik),
 • przyśpieszenie cyklu sprzedaży – o tym w następnym odcinku,
 • możliwość samoobsługi pracowniczej – przeczytaj niżej o Pulpicie Pracownika,
 • szybszy obieg informacji – bez wydruków, bez konieczności spotkań, w sposób zautomatyzowany (zachęcamy do przeczytania artykułu o DMS). 

Ania, kierownik działu wdrożeń ERP w XLE Sp. z o.o.:

„Z możliwości pracy zdalnej korzystaliśmy już wcześniej, więc w zasadzie technicznie byliśmy przygotowaniu na lockdown. Pandemia ani na moment nie zaburzyła pracy działu wdrożeń i serwisu, gdzie stale sprawnie rozdzielane są zadania i rejestrowane jej wykonanie – z wykorzystaniem systemu enova365 oczywiście. Stwierdziliśmy jedynie niedostatek zespołowych wyjść integracyjnych. Takich relacji żadne oprogramowanie ERP nie zapewni.”

Co oferuje enova365 w kontekście zdalnej pracy?

W niniejszym artykule skupiamy się na 1 z elementów, który usprawnia pracę zdalną – platformie internetowej Pulpity. Inne rozwiązania systemu enova365, tj. moduł enova 365 CRM, Moduł enova365 Serwis, Moduł dodatkowy enova365 Czas Pracy, Windykacja – uwzględnimy w kolejnych artykułach.

Praca zdalna w Pulpitach (Uwaga! Nowości!)

Pulpity to rozwiązanie, które usprawnia pracę całej firmie, na różnych szczeblach, we wszystkich działach, które przechodzą na pracę zdalną: rejestr pracy, zadań, wnioski pracownicze.

infografika dla kogo pulpity enova

Rodzaje Pulpitów enova365

Pulpit pracownika / e-pracownik

banerek enova pulpit pracownika

Praca w Pulpicie pracownika przy wdrożonym dodatku enova 365 “Praca zdalna w pulpitach” polega na rejestracji czasu pracy dla przypisanego zadania (z wykorzystaniem stopera w programie). e-pracownik nie ma opcji tworzenia i edycji zadań. 

Co zdalnie wykonuje e-pracownik z wykorzystaniem systemu enova365 poza rejestrem czasu pracy?

Samodzielnie, bez pytania kadrowej, bez produkowania wydruków papierowych, z dowolnego miejsca i w dowolnej porze e-pracownik:

 • składa wnioski pracownicze – o urlop, nadgodziny, delegacje, szkolenia, co przechodzi do kadrowej / przełożonego / odpowiedniej wyznaczonej osoby
 • przekazuje informacje o zwolnieniu chorobowym
 • sprawdza swoje dane osobowe oraz może wnioskować o zmianę w danych
 • ma wgląd do informacji o swoich nieobecnościach i danych dotyczących czasu pracy – nie musi czekać na wyliczenie przez kadrową
 • otrzymuje informacje o wynagrodzeniu i warunkach umowy (polecamy wdrożenie e-teczek)
 • wnioskuje o przystąpienie lub rezygnację z PPK.

Pulpit Kierownika / e-kierownik

banerek enova pulpit kierownika

e-kierownik w systemie enova 365 ma możliwość zdalnie:

 • wprowadzać zadania dla pracowników
 • kontrolować przebieg zadań, czasu pracy – widzi wszystkie zadania przypisanych pracowników. 

Ponadto e-kierownik (lub e-kadrowa):

 • ustala harmonogram czasu pracy
 • rozlicza czas pracy i przeprowadza analizę prognozowanego (wizji) do rzeczywistego czasu pracy
 • widzi historię zmian w zadaniach
 • akceptuje lub odrzuca wnioski pracownicze
 • wyznacza zastępstwa
 • kontroluje ważność szkoleń i badań bhp
 • prowadzi plan urlopowy, statystykę urlopową, nieobecności.

Pulpit Kontrahenta / e-kontrahent

banerek enova pulpit kontrahenta

Dzięki temu rozwiązaniu, jako użytkownik enova365, możesz udostępnić swoim odbiorcom i dostawcom elektroniczną platformę do kontaktu i realizacji procesów sprzedaży / zakupów. Zawiera system obiegu dokumentów, ułatwiając i przyśpieszając obsługę zamówień, rejestrację poszczególnych zdarzeń handlowych.

Zdalne możliwości e-kontrahenta:

 • przegląd listy produktów i usług, z opcją zdjęć i filtrowaniem
 • wystawianie i odbiór dokumentów sprzedażowych
 • wgląd w dane o rozliczeniach – należnościach i zobowiązaniach kontrahenta względem Twojej firmy
 • dostęp do informacji z CRM dotyczących kontrahenta
 • opcja integracji z modułem enova365 Workflow w celu ustawienia powiadomień i alertów dla kontrahenta.

n o w o ś ć     zapowiedź     n o w o ś ć     zapowiedź     n o w o ś ć     zapowiedź

Pulpit Praca Zdalna / e-operator

To zapowiedź nowego Pulpitu od enova 365, który powstaje w związku z zapotrzebowaniem na nowe rozwiązania dla zdalnej pracy.

e-operator w systemie enova365 w odniesieniu do organizacji pracy ma mieć możliwość zdalnej kontroli przebiegu zadań i czasu pracy, bez możliwości zarządzania elementami kadrowo-płacowymi.

Praktycznie korzystanie z tego Pulpitu przedstawia się następująco:

 • zalogowanie e-operatora do systemu enova365
 • sprawdzenie zadań, które są przypisane e-operatorowi w „Moja aktywność” – e-operator widzi stan realizacji swoich zadań, ale też może dodawać nowe zadania,
 • wybranie zadania, uruchomienie stopera
 • uzupełnienie notatek dotyczących zadania, wpisanie czasu pracy szacowanego na dane zadanie.

Kolejne rozwiązania enova365, które wspierają pracę zdalną, opiszemy już wkrótce. Stay tuned! #pracujgdziechcesz

Sprawdź też, jak możesz skorzystać współpracując z firmą Neofin. Skorzystaj z outsourcingu kadrowo-płacowego i oszczędzaj!

monitor z logo Neofin kadry i płace informatycznie

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu enova365 i chcesz już teraz uzyskać informacje i prezentację (opcja zdalnej prezentacji), zadzwoń lub napisz do naszego Konsultanta:

Kontakt XLE ▪️ Autoryzowany Partner enova365 ▪️ XLE wdrożenia ERP

XLE logo pikto