Spis treści

Z roku na rok potrzeby przedsiębiorców ewoluują. Doskonale zdają sobie z tego sprawę twórcy programu enova365. Stale pracują oni nad rozbudową funkcjonalności narzędzia Business Intelligence (BI), czyli jednego z kluczowych modułów tego systemu ERP. W tym artykule przyjrzymy się niedawnym zmianom w tym module oraz poznamy kierunek jego rozwoju. To ważne z punktu widzenia Klientów, u których wdrożyliśmy i wdrażamy to rozwiązanie technologiczne. 

Ewolucja modułu BI w systemie enova365

Narzędzia z kategorii Business Intelligence są chętnie wykorzystywane przez właścicieli przedsiębiorstw oraz osoby zajmujące stanowiska decyzyjne. Umożliwiają one prowadzenie dogłębnej analityki, na podstawie której podejmuje się strategiczne decyzje biznesowe. Na skuteczność danego narzędzia wpływa m.in. jego zaawansowanie technologiczne oraz funkcje, które oferuje. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę zespół odpowiedzialny za rozwój modułu BI w systemie ERP enova oferowanym przez Soneta. Przeczytaj o jakie funkcjonalności w ostatnim czasie rozszerzono moduł BI. 

Wzbogacenie modeli danych 

W najnowszej wersji systemu rozbudowano modele danych, które były dotychczas wykorzystywano w module BI enova365. Do tego dodano całkiem nowe modele, które korzystnie wpływają na analitykę biznesową, ułatwiając podejmowanie ważnych i dobrze przemyślanych decyzji w różnych obszarach prowadzonego przedsiębiorstwa. 

Łatwiejsza konfiguracja wizualizacji

Poprawiono mechanizm konfiguracji wizualizacji. Do tej pory niezbędne było wyjście z interfejsu użytkownika i przeklikiwanie się przez kilka zakładek. Teraz cały proces znacznie uproszczono. Możliwe jest dokonanie oczekiwanych zmian bez potrzeby wykonywania tych czynności. Wystarczy kliknąć w wizualizację, a następnie zmienić ustawienia, dostosowując je do swoich potrzeb. To znaczne ułatwienie dla użytkowników. 

Przyspieszony proces przenoszenia modeli danych między bazami 

Przyspieszony został hurtowy ekspert modeli danych pomiędzy bazami. Wpływa to na usprawnienie codziennej pracy, ponieważ sprawdzoną praktyką jest to, że firmy wdrożeniowe, przygotowują model danych na kopii bazy, a następnie implementują go do właściwej bazy Klienta. Do tej pory hurtowe przenoszenie nie było możliwe. Teraz to się zmieniło. Sprawdza się to również wtedy, gdy stworzysz uniwersalny model, który z powodzeniem może być wykorzystywany przy różnych bazach oraz u różnych Klientów. 

Zwiększona wydajność przy pracy na dużych zbiorach danych 

Duży nacisk położono na zwiększenie wydajności całego systemu enova365, w tym m.in. modułu Business Intelligence. Teraz możliwe jest jeszcze łatwiejsze sumowanie czy też grupowanie danych. Wzrosła wydajność pracy nawet z uwzględnieniem dużych baz, które stanowią spore obciążenia dla silnika systemu. Wszystko po to, aby zoptymalizować czas pracy specjalistów i jednocześnie zminimalizować ryzyko ewentualnych błędów i problemów technicznych. 

Implementacja i rozwój kontrolki pivot – raporty przestawne

Użytkownicy modułu BI w systemie enova365 szybko zwrócą uwagę na implementację i rozwój kontrolki pivot w narzędziu, czyli raportów przestawnych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy na co dzień korzystają lub korzystali z Excela i stosowali tam raporty przestawne. Teraz ta sama funkcja została wdrożona w bazach danych narzędzia Business Intelligence w systemie enova365. To kolejne ułatwienie w codziennej pracy. Przygotowane układy raportów przestawnych można duplikować oraz udostępniać innym współpracownikom. 

Wskażemy Ci potencjał zastosowania systemu w Twojej firmie

Powyżej wskazano na zmiany, które w ostatnim czasie zaszły w module Business Intelligence systemu ERP enova. Zapraszamy także do obejrzenia poniższego materiału wideo z serii ERPresso, który  te zmiany jeszcze przybliża. 

Na naszym blogu w maju także ukazał się artykuł dotyczący Business Intelligence. W serii na ten temat przybliżamy jego możliwości. 

Chcesz usprawnić swój biznes i postawić na cyfryzację?