Spis treści

7 czerwca 2024 roku została udostępniona najnowsza wersja enova365, oznaczona numerem 2404.1.3.

Aktualizacja ta wprowadza istotne zmiany w związku z nowymi przepisami prawnymi dotyczącymi księgowości, a także nowe funkcje w modułach Kadry Płace, Handel i Produkcja. Poniżej można zapoznać się z najważniejszymi zmianami. 

Moduł Księgowość:

  • Procedury OSS i IOSS: Zaktualizowano strukturę eDeklaracji dla podatników rozliczających podatek VAT w procedurach unijnych (OSS i IOSS). Nowa wersja struktury XML eDeklaracji VIU-DO (2) i VII-DO (2) została opublikowana 14 maja 2024 r. w Centralnym Repozytorium Wzorów Elektronicznych.

Moduł Kadry Płace:

  • Import z PUE: Ulepszono proces weryfikacji statusów podczas importu nieobecności z PUE, obejmujący statusy: wystawione, wsteczne do wyjaśnienia, wsteczne uzasadnione, wsteczne nieuzasadnione, skorygowane, anulowane.

  • Nieobecności: Wprowadzono możliwość wnioskowania oraz rozliczenia urlopu kombatanckiego.

Moduł Produkcja:

  • Meldunki: Dodano możliwość rozliczenia wyrobu gotowego podczas składania meldunku produkcyjnego.

  • Koszty meldunków: Nowy widok „Koszty meldunków” w drzewku „Rejestracja produkcji” umożliwia porównanie kosztów planowanych i rzeczywistych.

  • Zlecenia produkcyjne: Wprowadzono zakładkę „Meldunki”, która umożliwia podgląd złożonych meldunków produkcyjnych w kontekście danej operacji lub zlecenia produkcyjnego.

Więcej szczegółowych informacji o wprowadzonych zmianach znajduje się w ulotce dostępnej do pobrania.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące nowych funkcjonalności, zapraszamy do kontaktu.