Spis treści

28 czerwca 2024 roku ukazała się nowa wersja enova365 oznaczona numerem 2406.0.0. Wprowadza ona szereg nowych funkcji i ulepszeń w obszarach: Systemowe, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace i HR oraz Produkcja.

Nowości w Systemie enova365

Dyskusje: Nowa funkcja umożliwia wewnętrzną komunikację pracowników za pomocą komentarzy na forum. Użytkownicy mogą prowadzić rozmowy zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Ulepszenia w Module CRM

Członkowie i Szkolenia: Moduł szkoleń został rozszerzony o możliwość tworzenia własnych definicji rodzajów szkoleń. Pracownicy mogą teraz zgłaszać się na szkolenia i brać w nich udział.

SMS: Wprowadzono automatyczne przypisywanie kontrahenta do zdarzenia podczas wysyłania SMS-ów z poziomu faktury.

Nowe Funkcje w Handlu

Drukarki fiskalne: Dodano opcję wystawiania e-paragonów na drukarkach fiskalnych POINT firmy Novitus. Wspierają one wysyłkę e-paragonów do HUB Paragonowy Ministerstwa Finansów.

Kurierzy: Nowa wersja wspiera obsługę przesyłek kurierskich od spedytora Orlen Paczka.

Ulepszenia w Produkcji

Meldunki: Nowa funkcja umożliwia rozliczenie i wycofanie rozliczenia meldunku, obejmując materiały, odpady i wyroby.

Zlecenia produkcyjne: Nowa zakładka "Wykres Gantta" graficznie przedstawia operacje produkcyjne na osi czasu.

Technologia: Zakładka "Wykres Gantta" teraz graficznie pokazuje operacje technologiczne.

Zmiany w Projektach i Budżetowaniu

Budżetowanie: Dodano możliwość zatwierdzania opisów analitycznych dla dokumentów preliminarza oraz delegacji PWS. Rozszerzono centralne sterowanie wersjami planów budżetowych oraz możliwość definiowania kategorii budżetowych.

Nowości w Kadrach i Płacach

Import z PUE: 

W ramach rozbudowy funkcji importu z PUE dodano następujące parametry: „Importuj zwolnienie chorobowe do wyjaśnienia na nieobecność”, „Importuj opiekę ZUS do wyjaśnienia na nieobecność”, import z PUE nieobecności o statusie „Wsteczne – do wyjaśnienia” oraz „Wsteczne – uzasadnione”. Wprowadzono także automatyczny import z PUE nieobecności o statusie „Skorygowane” i „Anulowane” dla pracownika, który podczas urlopu miał nieobecność związaną z opieką ZUS wykraczającą poza okres urlopu oraz w przypadku rezygnacji ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Zmiany w Księgowości

Dekrety: Nowa funkcja masowej predekretacji dokumentów na liście ewidencji poprawia wydajność tej operacji.Szczegółowe informacje na temat zmian można znaleźć w ulotce.