Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest XLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35-37, KRS 0000348956, NIP 5862249941, zwany dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: bok@xle.pl lub telefonując pod numer: +58 746 35 00

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ustawowy od dnia rozwiązania Umowy.

6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: Neofin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35-37 nr KRS 0000700502, NIP 5862323991

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.