Spis treści

Automatyzacja czynności dzięki enova 365 - integracja z bankami

Zastanawiasz się, jak jeszcze możesz zautomatyzować pracę w Twojej firmie? Wykonujesz szereg czynności na operacjach bankowych i wymaga to od Ciebie przełączenia na stronę banku? Odkryj funkcjonalność w enova365, która pozwala na prowadzenie operacji bankowych bezpośrednio w systemie ERP i zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania do systemu bankowości elektronicznej!

Rozwiązania enova365
dla usprawnienia rozliczeń

Integracja między kontem bankowym a systemem księgowym lub ERP pozwala na kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych, bezpośrednio z poziomu oprogramowania ERP bez przelogowania do portalu bankowego. Użytkownik systemu enova365 zyskuje wgląd do bieżących informacji o stanie konta lub kont bez przechodzenia na stronę banku i logowania się do swojego systemu bankowego. Takie połączenie automatyzuje, a tym samym znacznie przyśpiesza operacje bankowe oraz ogranicza liczbę pomyłek związanych z wprowadzaniem wyciągów ręcznie. A wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa danych!

Korzyści integracji
z bankowością elektroniczną

Wygoda pracy

Automatyczna weryfikacja poprawności danych

Bezpieczeństwo danych

Automatyzacja czynności

bankowość ewidencja środków pieniężnych obrazek

Funkcjonalność Webservice umożliwia automatyczne importowanie i eksportowanie wpłat i wypłat między system bankowym a modułem finansowym w systemie ERP. Lista dostępnych funkcji zależna jest od oprogramowania księgowego i strony systemu bankowego – funkcje są zdeterminowane przez możliwości systemów informatycznych z obu stron.

Możliwości w systemie enova365:

 • wysyłka / eksport przelewów w trybie online – pojedynczo lub zbiorczo
 • import historii operacji
 • import wyciągów bankowych
 • sprawdzanie salda – dostępnego i zaksięgowanego dla wybranego rachunku
 • aktualizacja statusów transakcji z systemu bankowego

Jakie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z integracji z bankowością elektroniczną?

Rozwiązanie jest dopasowane dla każdego przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości czy branży. Korzyści odczują szczególnie osoby odpowiedzialne za realizację i przyjmowanie przelewów oraz rozliczeń na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. 

Serwisy bankowe obsługiwane bezpośrednio w enova365:

BNP Paribas

PEKAO SA

ING Bank Śląski

Millennium

Santander

Alior Bank

mBank

… i kolejne instytucje finansowe i banki
przystępują do współpracy.

Obejrzyj wideo od producenta oprogramowania enova365 i dowiedz się jak obsługiwać rachunek bankowy bezpośrednio w systemie ERP enova 365.

baner do video enova obsługa rachunku bankowego w systemie

enova365 Webservice

ikonka enova webservice

Webservice to narzędzie do dwustronnej zautomatyzowanej komunikacji pomiędzy systemami, opartej o sieć Internet. Pozwala na prowadzenie operacji bankowych bezpośrednio w systemie informatycznym.

Korzyści z zastosowania enova365 Webservice

☑️  Oszczędność czasu – oszczędzaj czas dzięki automatyzacji wymiany danych

☑️  Integracja z Twoim bankiem – dane dotyczące operacji bankowych masz zawsze pod ręką

☑️  Łatwość obsługi – interfejs systemu enova 365 jest dopasowany do Twoich potrzeb

☑️  Aktualność – stały dostęp do danych, niezależnie od czasu i miejsca

☑️  Bezpieczeństwo – sprawdzona technologia zapewniająca bezpieczeństwo wymiany i przechowywania danych

☑️  Automatyzacja – wyeliminuj pomyłki wynikające z ręcznego wprowadzania danych

Emanuel, specjalista ds. wdrożeń ERP w XLE Sp. z o.o., ekspert od wdrożeń modułu enova365 BI:

„Mała rzecz, a cieszy. Integracja oprogramowania enova365 z bankowością elektroniczną to jedno z narzędzi, które sprawia, że nasi Klienci odnotowują zwiększoną wydajność pracy wykorzystując możliwości dygitalizacji operacji. System enova zgodnie z hasłem ‘jeden system, wiele możliwości’ oferuje kompleksowe wsparcie wszystkich obszarów biznesowych, a dzięki integracjom możliwe jest wykonywanie czynności pojedynczych lub zbiorczych bez przechodzenia do innego oprogramowania, czy do innych platform internetowych – w tym przypadku do banków.“

Które działy w Twojej firmie skorzystają z Webservice?

Funkcjonalność ta wspiera pracę osób odpowiedzialnych za przelewy i rozliczenia na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi – umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych z poziomu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

korzyści webservice infografika

enova365 Webservice jest dostępna dla firm, które korzystają z modułu dodatkowego enova 365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe.

ikonka enova elektroniczne wyciągi bankowe

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. 

Funkcjonalność modułu Elektroniczne Wyciągi Bankowe obejmuje

 • import wyciągów do systemu
 • analizę danych
 • księgowanie

Ewidencja Środków Pieniężnych

ikonka enova eśp

Ewidencja Środków Pieniężnych to integralny element systemu enova 365. Zadaniem modułu Ewidencja Środków Pieniężnych jest ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w przedsiębiorstwie.

Moduł Ewidencja Środków Pieniężnych umożliwia:

 • wystawianie dokumentów typu Kasa Wyda i Kasa Przyjmie (KW i KP) w dowolnej walucie,
 • sporządzanie dziennych lub okresowych raportów kasowych,
 • obsługę nieograniczonej liczby rachunków bankowych,
 • rejestrację wpłat i wypłat bankowych nie związanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą takie jak: opłaty bankowe czy dopisane odsetki,
 • wprowadzania przelewów w dowolnej walucie, generowanie wydruków przelewów do Urzędu Skarbowego, ZUS-u, dla kontrahentów, dla pracowników,
 • prowadzenie raportów bankowych, Bank Przyjmie, Bank Wypłaci,
 • weryfikację na bieżąco raportów kasowych ze stanem gotówki w kasie
 • tworzenie dowolnej ilości tabel walut i kursów wymiany,
 • rozrachunki z kontrahentami (w tym rozrachunki walutowe),
 • dokumenty rozliczeniowe (noty odsetkowe, potwierdzenie sald, wezwania do zapłaty, kompensaty, cesje),
 • raporty o należnościach i zobowiązaniach (np. struktura wiekowa należności).
monitor z logo XLE systemy informatyczne