Business Intelligence enova365 dla lepszego zarządzania procesami biznesowymi

Business Intelligence (BI) – analityka biznesowa – to rodzaj systemu, którego zadaniem jest generowanie i przetwarzanie ogromnej ilości danych dotyczących różnych obszarów działalności firmy w zagregowane i uporządkowane zbiory informacji dotyczące:

 • sprzedaży
 • produkcji
 • magazynów
 • kadr
 • kontrahentów
 • finansów
 • rozrachunków

Członkowie zarządu mają podgląd najważniejszych zestawień finansowych i sprzedażowych w formie graficznej
w Panelu Business Intelligence w enova365

Z tych zbiorów tworzone są elementy analityczne prezentowane w formie raportów, wykresów czy wskaźników efektywności. Jest to niezbędne narzędzie dla kadry menadżerskiej, analityków, strategów oraz wszystkich osób, które w swojej pracy sprawdzają i wykorzystują zarówno wskaźniki np. dotyczące zobowiązań, należności, opłacalności sprzedaży czy magazynowania danego produktu, zapotrzebowania na zasoby, efektywności pracowników, ale też zestawienia czy dane statystyczne dla urzędów.

Wygenerowane dane umożliwiają przewidywanie zachowań klientów, trendów rynku, postawienie hipotez, co pomaga z wyprzedzeniem odpowiednio dostosować produkcję, czy oferowane usługi. Dzięki analizie trendów można podejmować decyzje zarządcze i ustalać kierunki rozwoju, strategie działania.

enova365 BI – to narzędzie informatyczne, które pobiera
i przetwarza dane z wszystkich modułów i obszarów oprogramowania enova365

ikonka enova business intelligence

Dzięki modułowi enova365 BI w sposób intuicyjny, w kilku kliknięciach uzyskujesz wykresy, tabele, zestawienia z danymi z obszarów, które Ciebie interesują.

Mateusz Cich, kierownik projektu Business Intelligence enova365, wskazuje na konkretne cechy, którymi BI powinien się charakteryzować*:

 • szybkość i aktualność dostarczanych informacji
 • wiarygodność przetwarzanych i prezentowanych danych 
 • szczelny system praw
 • integrację wszystkich obszarów analitycznych
 • szeroki wybór wizualizacji danych
 • intuicyjny interfejs
 • dostępność z dowolnego urządzenia, o dowolnej porze, z dowolnego miejsca.

*Obejrzyj nagranie webinaru z 10 lipca, w którym omawiany jest między innymi moduł BI 

Nowość enova365! Business Intelligence w Pulpitach

Nowa funkcjonalność „BI w pulpitach” została wprowadzona wraz z wersją enova365 nr 2006.0.0. Oznacza to, że Użytkownicy enova365 korzystający z:

 • Pulpitu Pracownika
 • Pulpitu Kierownika
 • Pulpitu Kontrahenta
 • Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego
ekran komputera z BI enova obrazek

mogą oglądać wybrane dane analityczne, wykresy, wskaźniki, raporty – z poziomu swojego Pulpitu właśnie. 

Więcej o Pulpitach przeczytasz w artykule: https://xle.pl/praca-zdalna-pulpity-enova365/

Co wyróżnia BI enova365 ?

 • dostęp do analiz na bieżąco – narzędzie zbiera dane, które są już ulokowane w systemie enova365, pozwalając tym samym na wiarygodną i szybką analizę
 • kompletne zintegrowanie z danymi, które wprowadzane są do bazy w Twoim systemie enova365, dzięki czemu nie potrzebujesz odrębnego narzędzia analitycznego
 • analizowane dane przedstawiane są w formie czytelnego Panelu z raportami BI
 • w Panelach BI możesz wizualizować dane z całego systemu enova365 i zewnętrznych źródeł
 • możesz tworzyć własne modele danych w oparciu o zdefiniowane w systemie analizy
 • masz możliwość integracji z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi jak Microsoft Power BI, Tableau, QlikView
 • wygodny dostęp z Pulpitów
 • rozbudowane opcje udostępniania, wspólna przestrzeń pracy – wskaźniki i raporty wygenerowane z BI możesz udostępniać w dobranej formie innym członkom Twojej firmy i wspólnie określać kierunki rozwoju
 • jedna licencja pozwala na korzystanie z modułu BI przez wielu użytkowników
 • szeroki zakres możliwości wizualizacji danych w połączeniu z łatwością edycji – dobór kolorów i rodzaju elementów graficznych/ prezentacji danych – wykresy, wskaźniki i tabele przemieszczasz w panelu dowolnie prostą metodą „drag&drop”
 • elastyczność! Wskaźniki, z których korzystasz mogą być standardowe (zdefiniowane standardowo), jak również możesz tworzyć własne wskaźniki, bez ograniczeń – zgodnie z Twoimi potrzebami.   

Krzysztof, specjalista ds. wdrożeń ERP w XLE Sp. z o.o., ekspert od wdrożeń modułu enova365 BI:

„Dlaczego warto wdrożyć BI enova365? To narzędzie wpływa na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa – poprzez dostarczanie wiedzy pozwalającej na lepsze podejmowanie decyzji. Dla naszych Klientów istotne jest, że BI zmniejsza pracochłonność analiz, jak również możliwości konsultacji wskaźników w zespole, a przy tym nie wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej, by korzystać z jego pełnej funkcjonalności.”

Jakie jeszcze moduły wdrażamy jako Autoryzowany Partner enova365? Sprawdź!

lub dopytaj naszego Konsultanta:

monitor z analizami biznesowymi obrazek BI enova