Przejdź do treści

enova365 Produkcja

baner produkcja enova365

Moduł enova365 Produkcja jest powiązany z modułem enova365 Handel i magazyn z możliwością integracji z systemami lub programami zewnętrznymi.

System pozwala na automatyzację procesów produkcji oraz na bieżące informowanie o rzeczywistym postępie prac. Dzięki elastyczności rozwiązania, można tworzyć własne wzorcowe operacje związane z produkcją.

Z funkcjonalności enova365 Produkcja skorzystają przede wszystkim pracownicy na stanowiskach: szef produkcji, kierownik produkcji, kierownik magazynu.

Korzyści modułu Produkcja

enova moduł produkcja widok ekranu wykres Gantt'a
  • zarządzanie procesem produkcji w sposób efektywny i zautomatyzowany – planowanie pracy pracowników, czasu maszyn i urządzeń
  • bieżąca kontrola procesów produkcyjnych na każdym etapie
  • elastyczna struktura umożliwiająca przypisanie wzorcowych operacji
  • szybkie wyliczenie kosztów wytworzenia produktu
  • generowanie dokumentów rozchodu surowców danego zlecenia