Przejdź do treści

Narzędzie dla Narzędzi

O Firmie

Narzędzia Sp. z o.o. to firma, która produkuje narzędzia pneumatyczne, prowadzi ich sprzedaż i dystrybucję, oraz prowadzi profesjonalny serwis narzędzi. Obecnie współpracuje bezpośrednio z wieloma producentami narzędzi z Europy, a także wieloma producentami z Chin, Japonii, USA i Tajwanu. Firma importuje bezpośrednio z fabryk liczne marki produktów, co dla klientów oznacza dobre ceny i szybkie dostawy. Z wieloma producentami pracuje na zasadzie wyłączności na swoim terenie działalności. Nasz podstawowa działalność to produkcja, sprzedaż i serwis pneumatyki, ale sprzedajemy również elektronarzędzia, narzędzia ręczne, agregaty prądotwórcze, maszyny budowlane, oraz pełną gamę narzędzi pomocniczych i akcesoriów niezbędnych w przemyśle i budownictwie.

System enova365 sprawdził się jako rozwiązanie dla firmy handlowo-usługowej dzięki jego budowie modułowej. Pozwoliło to na dobór odpowiedniej funkcjonalności dla branży, w której działa klient oraz dał przestrzeń na dalszy rozwój. Zawansowany sposób przydzielania uprawnień przełożył się na stworzenie stanowisk odpowiednich dla funkcji poszczególnych członków zespołu.

Wdrożono

Moduły podstawowe

 • ➢  Handel
 • ➢  Serwis
 • ➢  CRM
 • ➢  DMS
 • ➢  Workflow
 • ➢  Księga Handlowa
 • ➢  Księga Inwentarzowa
 • ➢  Kadry i płace
 • ➢  Delegacje
 • ➢  Pulpit kontrahenta

Moduły dodatkowe

 • ➢  Elektroniczne Wyciągi Bankowe
 • ➢  Harmonogram Zadań
 • ➢  SMS
 • ➢  CRM Outlook

Wyzwania

Przed wdrożeniem nowego systemu ERP firma korzystała z programu, który nie dawał możliwości rozbudowy i dopasowania do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa oraz wymagań Właścicieli. Dynamiczny rozwój firmy niósł za sobą potrzebę wprowadzenia większej możliwości monitorowania działań handlowych i pracy działu serwisowego oraz przyśpieszenia przepływu danych między oddziałami, jak i na linii pracownik – zarząd oraz firma – biuro rachunkowe. Ze względu na pracę w różnych lokalizacjach, różnorodność realizowanych zamówień i ilość zleceń serwisowych, Właściciele potrzebowali rozwiązania umożliwiającego bieżącą analizę skuteczności działań handlowców, wielkości sprzedaży i kosztów oraz rentowności działu serwisowego. Zarząd poszukiwał elastycznego rozwiązania, które umożliwiłoby jego dostosowanie do potrzeb firmy, a także zapewniło stabilność i kompleksową funkcjonalność w takich obszarach, jak: sprzedaż, zakupy, serwis oraz księgowość i finanse. Chcąc usprawnić komunikację w firmie, Właściciele zdecydowali o wprowadzeniu procesów workflow oraz digitalizacji dokumentów kosztowych.

Główne wyzwania:

➢  zachowanie ciągłości pracy
operacyjnej,

➢  migracja wielotysięcznej bazy
towarów,

➢  szkolenie przy rozproszonej
działalności.

„Od wielu lat tłumaczymy naszym Klientom, że warto zainwestować w dobre narzędzia, które pozwolą zrobić pracę mniejszym kosztem i szybciej, program enova365 dokładnie realizuje to wyzwanie. By Firma mogła się rozwijać potrzebuje dobrych rozwiązań systemowych i oprogramowania, które nie będzie tego rozwoju hamować. Enova365 to dobre rozwiązanie, które szczerze polecam.” Józef Kisielewski – prezes zarządu

Rozwiązanie

Na podstawie analizy wymagań użytkownika, wdrożone zostało rozwiązanie dla działu handlowego oparte o moduły CRM i Handel. Skonfigurowany został obieg dokumentów handlowych od oferty dla klienta, przez zapotrzebowania towarowe, zamówienie do dostawcy aż po przyjęcie na magazyn, zapewniając spójną obsługę procesów w imporcie, dostawach wewnątrzwspólnotowych i dostawach krajowych. Dział serwisu uzyskał narzędzie do rejestrowania, wyceny oraz fakturowania zleceń serwisowych.

Wśród wielu udogodnień, jakie wprowadzono warto wymienić:

 • możliwość seryjnego dodawania zleceń (wiele urządzeń – jeden klient),
 • wycenę zlecenia serwisowego, wycenę zbiorczą (wiele urządzeń – jeden klient),
 • weryfikację części zamówionych i pobranych na poczet zlecenia przez całe jego trwanie,
 • oznaczenie części na gwarancji dające możliwość późniejszego rozliczenia z gwarantem,
 • fakturowanie zlecenia na podstawie wyceny i zużytych części nie objętych gwarancją,
 • dedykowane szablony mailowe do infomowania o statusie zlecenia.

Rozliczenia z gwarantami


Firma świadczy zarówno usługi napraw płatnych – pogwarancyjnych, jak i gwarancyjnych. Zlecenia, które są kwalifikowane jako gwarancyjne są następnie rozliczane z gwarantami. Ciekawym zagadnieniem do rozwiązania była możliwość raportowania do rozliczeń oraz występowanie zleceń „mieszanych” tj. sytuacji, kiedy nie każda część użyta do realizacji zlecenia jest na gwarancji producenta.

Korzyści z digitalizacji dokumentów


➢  obniżenie kosztów prowadzenia działalności – minimalizacja liczby wydruków,

➢  oszczędność czasu – wyszukiwarka i filtry ułatwiają dostęp do dokumentów,

➢  kontrola dostępu – rejestracja działań wykonanych na pliku

➢  stały dostęp do pełnej dokumentacji bez względu na miejsce jej utworzenia,

➢  łatwość w przekazywaniu dokumentu do działu księgowości,

➢  bezpieczeństwo dokumentacji

OBIEG DOKUMENTÓW

Zaproponowany proces obiegu dokumentacji w firmie miał charakter kompleksowy, obejmujący centralę firmy i jej oddziały. Dzięki rozszerzeniu standardowej funkcjonalności enova365 o zagadnienia związane z digitalizacją, opisywaniem, wprowadzaniem i księgowaniem dokumentów kosztowych, klient otrzymał narzędzie na miarę jego potrzeb.

Funkcjonalności uzyskane dzięki zaprogramowanemu procesowi:

 • przetwarzanie wiadomości e-mail z fakturą na dokument w obiegu,
 • sczytywanie danych z dokumentów pdf (OCR),
 • weryfikacja poprawności danych,
 • przekazywanie dokumentów do akceptacji,
 • przypisywanie matrycy księgowej,
 • opisywanie dokumentu i przekazywania go do działu księgowego,
 • ochrona dokumentu przed błędami użytkownika,
 • możliwość łatwego włączania kolejnych operatorów systemu do procesu

Zaproponowane rozwiązanie ma charakter kompleksowy, tzn. wdrożono również moduły księgowe z pełną obsługą księgi handlowej, książki inwentarzowej, ewidencji środków pieniężnych wraz z importem wyciągów bankowych oraz moduł kadrowo-płacowy z rozwiązaniem do rozliczeń delegacji.

Klienci firmy uzyskali dostęp do swoich zamówień i faktur oraz stanu wzajemnych rozliczeń dzięki wdrożeniu Pulpitu kontrahenta. Platforma B2B pozwala im na stały i łatwy kontakt z użytkownikiem enova365 oraz dostęp do katalogu produktów oferowanych przez firmę w cenach dedykowanych dla klienta i złożenie zapytania lub zamówienia.

Rezultaty

Wspólne przeprowadzone wdrożenie doprowadziły do stanu w którym wszystkie zlecenia są rejestrowane i rozliczane. Zarząd firmy ma kontrolę nad rentownością działu serwisu a jego kierownik nad jakością i terminowością wykonywanych zleceń. Znacznej poprawie uległ proces realizacji zakupów na poczet zamówień klientów, jak i uzupełnienia stanów magazynowych w salonach. Kluczem do sukcesu okazały się odpowiednio skonfigurowane profile kompetencji. Dział handlowy generuje zapotrzebowania, które realizuje dział zakupów. Mechanizm ten otworzył drzwi do składania jednorazowo większych zamówień, a te z kolei dały możliwość negocjowania cen z dostawcami. Rezultatem wprowadzenia wsparcia dla działu zakupów stała się optymalizacja stanów magazynowych.

Koszty są opisywane we właściwy i jednoznaczny sposób dzięki funkcji przekazywania i akceptacji dokumentu przez wyznaczone osoby. Kontrola nad dokumentami kosztowymi zapewniła świadome przypisywanie kategorii kosztowych, usprawniając proces księgowania, a dzięki sprawnej analizie danych Zarząd uzyskał wsparcie do podejmowania strategicznych decyzji.